ကုန်စည်ပြပွဲ
ကုန်စည်ပြပွဲ
စာအိတ် ATLAS COPCO တံဆိပ် SUS စတီး ဂျင်နရေတာစက် မင်းတုံး လကျတငျ မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း PVC တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရး PET Shrink တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရး hex ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူ အဲေမးလ္စာအိတ္ စတုရန္းပံုဖံုးစာအိတ္ စတိန္းန္လက္ စတီးလ္ ၀ုိင္ယာရုတ္ပ္ လးေထာင့္ပံု အဆင့္တစ္ဆင့္တည့္ပါစ SUS စကူေခါင္ စကူ ကော်ကပ် စပရင္ ၀က္အူရစ္ SUS Hex စကူ ၊ SUS Hex စကူေခါင္ စတီ ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး မ်က္ခံုးပံုSUS ၀က္အူရစ္ပါစကူူJP DAT ၀က္အူရစ္အျပည့္ပါစကူ နွင့္ SUS စကူေခါင္းမ်ား ၀က္အူရစ္ပါ SUS စတီးေခ်ာင္ မူလီ နက္မ်ား S10T ၀က္အူ ဘိြဳင္လာ KF စီးရီး စုတ္ယူမွဳစနစ္ အလ်ားလိုက္ ေလာင္က်ြမ္းေသာ ေရေႏြးေငြ့ဘိြဳင္လာ စြန္႔ပစ္ေရပူဘြိဳင္လာ ဂက္စ္စစ္ထုတ္ ကရိယာ ေျခာက္ေထာင့္ပံု အေပါက္ပါ ၀က္အူေခါင္း ေရပူစက္ ျကီးမားေသာ တစ္ဆင့္ျဖတ္ ဘိြဳင္လာ ေရနံ၊ ဂက္စ္ ႏွင့္ ေလာင္စာစီ ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ေလာင္စက္။ ဘိြဳင္လာႏွင့္ အေအးခံတာဝါမ်ားအတြက္ ဗားခလုတ္ႏွင့္လိပ္ျပာပံုဗားခလုတ္ ဂက္စ္ဖိအားထိန္းညိွကရိယာ အျပည့္အ၀ ဘိြဳင္လာ ေပ်ာ္၀င္ခန္ ၾကိဳးရွိေသာစာအိတ္အညိဳ စတီးလ္သံႀကိဳး အီလက္ထေရာနစ္ ေလာင္က်ြမ္းမွဳ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းယူနစ္ Fultons အလ်ားလိုက္ ေလာင္က်ြမ္းေသာ ေရေႏြးေငြ့ဘိြဳင္လာ စကူေခါင္း ၂၀ါရွာ ေရဘိြဳင္လာပိုက္ ျပည္ပမွတင္သြင္းမီးႏူိးစက္ ၀က္အူရစ္ပါစကူူ စကူေခါင္းမ်ား ITC မူလီ ၀ါရွာ cleaver brooks ေရဘိြဳင္လာပိုက္ HONEYWELL ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီ မ်က္ခံုးပံု Socket ပါSUS စကူေခါင္း U ပံုမူလီ S10T ၀က္အူ(TC မူလီ) S10T မူလီ Volvo ေျခာက္ေထာင့္ပံု SUS နက္ အခံုး ၀က္အူရစ္ပါစကူူ JT ၀က္အူရစ္ပါစကူူJF Mitsubishi SUS အရစ္နွစ္ဖက္ပါမူလီ SUS နက္၂ခု ၁မီတာ အရွည္ရွိ ၀က္အူရစ္ပါ SUS စတီးေခ်ာင္း စပရင္ ၀က္အူရစ္ နက္ Kohler F10T၀ါရွာ၂ကြင္း Caterpillar ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း နက္ျပာေရာင္ပုလဲ ေရသူမ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ စတီးလ္၀ုိင္ယာရုတ္ပ္ INMESOL ယူအက္စ္ တုိက္ပ္ ေမာ္လီအဘဲလ္ ၀ုိင္ယာ ရုတ္ပ္ ကလစ္ပ္ SAFE တြင္းၾကည့္စာအိတ္အျဖဴ ရက္တ္ခ်က္စ္ တုိက္ပ္ လုပ္ဒ္ ဘုိင္းတာ့လ္ စာအိတ္အညိဳ အထူးထူးျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာစာအိတ္ စာအိတ္အညိဳၾကီး အရြယ္မ်ားစာအိတ္ Cleaver-Brooks အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား ဘြတ္ဖိနပ္ထုတ္စက္ရုံ ေရြွ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာ အရည္ပ်စ္ စကင္ Low-Nox အလြိဳင္း ခ်ိန္းန္ စလိင္းဂ္ အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ုိုးအစား အစိမ္းေရာင္ပုလဲ ေရသူမအမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ တန္းန္ဘက္ခ္ကယ္ လား စိမ္းျပာေရာင္ပုလဲ ေရသူမ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္ ရႊဒဂၤါး အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ ၾတိဂံပံုဖံုးစာအိတ္ နဳန္းလြန္လိွဳင္း စနစ္ခ်ဳပ္စက္ ပံုမ်ားျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာစာအိတ္ ါဝင္မႈနည္းပါးၿပီ VTU - တမ္ဗလာ စကင္စက္ TREE CLASS (THAILAND) OPP တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရးး ဟဲန္းဒ္ ၀င့္ခ်္ ပိုလီအက္စတာလ္ ၀က္ဘ္ဘင္း စလိင္းဂ္ ရွှေတံဆိပ်ဆုအမှတ်တံဆိ ဟာက်ဴလီ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ OPP တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရး အဖုံးပါ ဘက္ထရီပုံး အပ်ချုပ်စက် စက်မှုဖုန်စုပ်စက် ေလွ်ာက္လမ္း သံမဏိဆန္ခါ ေရစစ္ထုတ္ သံမဏိဆန္ခါ သံမဏိဆန္ခါဖုံး VLB - အရည္ႏွင့္အရည္ပ်စ္မ်ား စစ္ထုတ္ေပးသည္စက္ ၀င္ဆန္႔နိင္စြမ္းျကီးမားေသာ စကင္စ တုန္ခါ အမွဳန္႔ခြဲစက္ ျမက္ရိတ္ဓါးအတြက္ စပါးရိတ္ေဘာင္ ရောနှော ႏွဳန္းလြန္စနစ္လိွဳင္းစနစ္ စက္ရံု ႏွဳန္းလြန္စနစ္လိွဳင္းစနစ္သံုး သန္႔စင္စနစ္ သံမဏိ PTO ယူအက္စ္ တုိကပ္္ ေဖါ့ဂ်္ စကီြး ဖင့္ အင္န္ကား ရွက္ကဲလ္စ္ ခ်ိန္းန္ဘေလာ့ခ္ ဝက်အူပေါ်ကို အနံ့မပြင်းသည့် စပရေးကော် DAT ေက်ာင္းသား-သူစီး ဖိနပ္စက္ရုံ VLM - အရည္ႏွင့္အရည္ပ်စ္မ်ား စစ္ထုတ္ေပးသည္စက္ သံတုိင္ ထိုးကွင်းထိုး VPM - အမွဳန္႔ သန္႔စင္စက္ ၀က္ေရေသာက္ပိုက္ေခါင္း လက်ဆောင်ပိုက် ITC POWER ေလထြက္ေပါက္ရိွ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးဖုံးသံပုိက္ ပစၥည္းသိမ္းဆည္း သံမဏိျခင္း အိပ္ရာတြင္းခင္းမ်ား ႏွဳန္းလြန္လိွဳင္းစနစ္သံုးအထည္ျဖတ္စက္ tank (Silo များ) အလွအပအေၾကာင္း အၾကံေပးျခင္း။ အန္႔တီ-ေအ့ဂ်္ဂ်င္ ပရိုဂရမ္။ VPF ေဆးစပ္သည့္စက္ အတြန္႔ေခါက္လုိင္းရိွ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးဖုံးသံပုိက ႏွဳန္းလြန္စနစ္လိွဳင္းစနစ္သံုး စားေသာက္ကုန္ျဖတ္စက္ ႏွဳန္းလြန္လိွဳင္းဇကာသန္႔စင္စနစ္ ျမက္ရိတ္စက္အင္ဂ်င္စင္ သံမဏိတင္စင္ ရောနှောအကြံပေးအဖွဲ့ လေအေးပေးစက် အဝါေရာင္ေက်ာင္းသား-သူစီး ဘြတ္ဖိနပ္ Gas Turbines ျမက္ရိတ္စက္ဓါး ပစၥည္းအမည္ ဒီဇိုင်းမျက်ခုံး မီးပုံးေသတၱာ မ်က္ခံုး ၆ ရုေထာင့္ တက္တူးဆြဲေပးျခင္း။ အဖုံးပါ ၀ါယာေ၀း လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးသံပုိက္ ရာဘာျခစ္ဓါး ရောနှော (HOPPER) မ်က္ႏွာပံုသင့္ေလွ်ာ္ေသာမ်က္ခံုးပံုစံဆြဲေပးျခင္း။ ျမက္ရိတ္ျပား SB SUS ပိုက္ရစ္လုံးလွည္း ညွပ္ေခါင္းႏွင့္ ႏူိင္လြန္ဓါးျပား ျမက္ရိတ္ဓါးသြား (2T) ဝက္ျခံ-တံတိပ္မ်ားအေၾကာင္း အၾကံေပးျခင္း။ အိပ်ရာ အဝတ္အထည္အတြက္ သတၱဳပါး ၀က္အူလွည့္ႏွင့္အတူ ခြရွင္ပလက္ မ်က္ေတာင္လိပ္ေပးျခင္း။ ျမက္ရိတ္ဓါးသြား (ျမက္ရိတ္ျပားအတြက္) ၾကယ္သီးခၽြန္ဖိနပ္ ႏူိင္လြန္ညွပ္လိုင္း ၀က္ပိုက္ေခါင္းေထာင့္ကြင္း ျမက္ရိတ္စက္ဓါး (ဘီးႀကီး) ပိုက္ရစ္လုံး အျဖဴေရာင္ဘြတ္ဖိနပ္ ၂။ PE အစိမ္းေရာင္အိမ္သာ ေခါင္းအုံးစြပ္ အေရာင္တစ္ေရာင္ ထရိုလီ(trolley) စကင္စက္ အခြေစိုက်စခန်းမွေ့ရာ အားကစားဖိနပ္ထုတ္စက္ရုံ အိပ်ရာဒီဇိုင်းစီးရီး ေခါင္းအုံးစြပ္ ပံုစံမ်ား ၆။ ေရဘံုး မြတ်ခင်းစက် ျမက္ရိတ္ဓါးသြာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအတြက္ သတၲဳပါး၊ နက် လက္သုတ္ပဝါ ငါးၿမီးေသာ့ ႏွင့္ စပရင္ေသာ့ (ျခံေမြးတိရစာၦန္) ကူရွင္၊ ငွက္ေမြးဂြမ္းကပ္မ်ား တံဆိပ္ျပား ကိုယ္သုတ္ပဝါ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ ဖြိဳင္ လြှပျစဈမီးစကျ ေခါင္းအုံးစြပ္မ်ား ခုတင္မ်ား အထည္ဖံုး အိပ်ရာ headboards ေနထိုင္ရာ၊ T.SAHAKIT INDUSTRY ဂြမ္းကပ္ ဒီဇယ်လျှပ်စစ်မီးစက် PATCO ကော် ျမက္ရိတ္ဓါးသြား ရက္စြဲပံုႏွိပ္စက္ ေရဘံုး မွီအံုးႏွင့္ ကလေးအိပ်ရာ ေတာ့ပ္ပါ ကုန္အထုပ္မ်ားအတြက္ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္ဖြိဳင္ သက္ကုန္ရက္ေန႔ပံုႏွိပ္စက္၊ ၁၄။ အဝိုင္းထုပံုု ေရဘံုး ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ ၂။ PE အစိမ္းေရာင္အိမ္သာ (ပလပ္စတစ္) ေခါင္းအံုးတြင္းစြပ္မ်ား ၆။ ေရဘံုး (အျပာေရာင္) မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ ပလပ္စတစ္အိမ္သာခန္း SAFE မွတ္ပံုတင္အမွတ္တံဆိပ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ရက္စြဲတံဆိပ္ပံုႏွိပ္တိပ္၊ ကိရိယာမ်ားတံဆိပ္ျပား၊ ဘားကုဒ္တံဆိပ္ပံုႏွိပ္ရစ္ဘြန္၊ ေခါက္ခုတင္ ၅။ ေရစစ္ဘံုး ေျမေပၚေရဘံုး (အျပာ) ေခါင္းသုတ္ပဝါ ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲ၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါမ်ား ပံုႏွိပ္ကိရိယာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ရက္စြဲ၊ ေျခသုတ္ပဝါ ငွက္ေမြးေခါင္းအံုးမ်ား ပလပ္စတစ္အိမ္သာခန္း ဘားကုဒ္ပံုႏွိပ္ရစ္ဘြန္ ဆပလိန္အိပ္ရာ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္မွင္၊ အထူးပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ စကၠဴမ်ားအတြက္ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ ဖိုင္ဘာကလတ္ေခါင္မိုးျပား၊ အီလက္ထေရာနစ္ခ်ိန္ကိရိယာ ရက္စြဲတံဆိပ္ပံုႏွိပ္ဆိပ္၊ အဝတ္အထည္မီးပူတိုက္ရန္ သတၲဳပါး၊ ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲပံုႏွိပ္မွင္ ေျမထားေရဘံုး ေခါင္းအံုး၊ ငါးၿမီးေသာ့ ႏွင့္ စပရင္ေသာ့ ပလက်ဖောင်းလူကူး စက်မှုပိုက်စနစ်များ စက်ရုံလေအေးပေးစက် ၁၅။ ေရခဲဘံုး ၆။ ေရဘံုး (အျပာေရာင္)၊ အရြယ္အစား 500 မီလီ အနံ့မပြင်သည့်ကော် JOHN DEERE MARINE ENGINE အပူနှင့်အအေး။ ဖိုင္ဘာကလတ္ေလွ ပိုက်လိုင်းများ လျှပ်ကာ Sleeve Anchor SUS သံမဏိထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန် မီးစက် မြက်ရိတ်စက် အနံ့မပြင်းသည့် ကော် ပခုံးပိုးမြက်ရိတ်စက် ဖိုင္ဘာကလတ္ မြက်ဖြတ်စက် ပိုက်နှင့်အဆောက်အဦများ မီးစက်အသေး ပိုက်လိုင်းများတပ်ဆင် ပေါ်ကိုခါးပတ် ကူဘစ်ပုံရောစပ်စက် ၉။ ေရဘံုး ၊ အရြယ္အစား 750 မီလီ SBR SPRAY ADHESIVE EMERGENCY LIGHT ၁။ အျပာေရာင္အိမ္သာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် အနံ့မပြင်သည့်ကော် LP Low VOC မူလီစကူ ကျော်ပိုးမြက်ရိတ်စက် စက်ကူ Complete Set FIRE HOSE RACK မီးသတ္ဝတ္စံ ဝက်အူ စကူ မီးစကျ စပရင် နက် AS1252 DAT ကော် စကူခေါင်း စပရေးကော် နက် 307 စကူ ASTM A490 လျှပ်စစ်မီးစက် နက်ခေါင်းဖြတ်-ခွဲ ၉။ ေရဘံုး (သဲေရာင္) လွန်က်ရ်ယာ ကာဗိုက် ခ်ိန္စက္ ေဖာက္သည္အမိန္႔အလိုက္ ဖိုက္ဘာမွန္ထုတ္လုပ္ျခင္း လေဖြင့် အပူလျှော့စနစ်အမျိုးအစား ရေအေးပေးစက် ပရီမယမ်အဆင့်ကော် အိမ္သာခန္း စကူ AS1252 ရေစုပ်စက် လှေဆီ ၆။ ေရဘံုး (အျပာေရာင္)၊ အရြယ္အစား 1500 မီလီ ဘင်စင်ဓာတတ်ဆီလျှပ်စစ်မီးစက် ၁၃။ ေျမေအာက္ ေရဘံုး သံရိုးတံခ်ိန္စက္၊ အနံ့မပြင်းသည့် စပရေးကော် ၁၆။ ေျမေပၚေရဘံုး ဝါရှာ ဒီဇယ်အင်ဂျင် ဝါရှာ AS1252 တူသုံးစကူ သန်ကိုအမှတ်တံဆိပ် ဘငျစငျဓာတျဆီမီးစကျ ေျမထားခ်ိန္ကိရိယာ၊ ဖိုင္ဘာကလတ္ေလွ SAFE မွတ္ပံုတင္အမွတ္တံဆိပ္ အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် SBR Spray မီးစက်အလယ် တူသုံးစကူ အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် လွ်ပ္စစ္ခ်ိန္စက္၊ ဒြပ်စင်နိမ့်သည့်ကော် အထုပ္ပံုႏွိပ္ဖြိဳင္၊ သံသွပ်မူလီ JF ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းအတြက္ အေအးပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ ခ်ိန္ကိရိယာ ၄။ ပလပ္စတစ္ေရဘံုး လံုျခံဳေရးအတြက္ ပံုႏွိပ္ကိရိယာ၊ လေအလျင် ၉။ ေရဘံုး ၊ အရြယ္အစား 500 မီလီ အင်မီလ် အထူးပံုႏွိပ္ဖြိဳင္၊ လေမ တ်စက် သာမန် ကိုဒ်ပို့စ်စုံတွဲ မျက်နှာကျက်ပန်ကာများ ရေစုပ်ကိရိယာ သံကြိဳလ္ခ်ိန္စက္၊ ၃။ ဘဲေလွ စူပါစတွန်ပွတ်ကေျာက် သံျပားခ်ိန္စက္၊ ၉။ ေရဘံုး (မီးခုန္ေရာင္)၊ အရြယ္အစား 750 မီလီ စိန်ဖုန်အရည် လေအတိုးအကျယ် ၉။ ေရဘံုး ၊ အရြယ္အစား 6000 မီလီ ၉။ ေရဘံုး (သဲေရာင္)၊ အရြယ္အစား 750 မီလီ ဂဟေနှင့်အတူဘင်စင်ဓာတ်ဆ်ီမီးစက် အီလက္ထေရးနစ္ခ်ိန္စက္ ခ်ိန္စက္၊ ဘုရှင်ကိရိယာ skd 61 မူလီနက် 2 ရစ် သံ 304 ၉။ ေရဘံုး ၉။ ေရဘံုး (သဲေရာင္)၊ အရြယ္အစား 6000 မီလီ စကူ 307 အီလက္ထေရးနစ္ခိ်န္စက္၊ မူလီနက်မဲ အင်မီလ် HSS CO8 ရောစပ်စက် မီးသတ္ပံုး ေၾကးဝါဘေလာ့ဂ္ အမြန်မြင့်တာပ်ကိရိယာ ေျမထားခ်ိန္စက္ (အၾကီး)၊ မီးသတ္စက္ပိုက္ထိန္းေသတၲာ လွန်က်ရ်ယာ မိစပရင် ပန်ကာများ ရောနှောစက် အရိပ်ပွတ်ကိရိယာ တာ့ပ်နတ် ၉။ ေရဘံုး (မီးခုန္ေရာင္) ပူပံုႏွိပ္စက္ အရြယ္အစား 3 သန္း တာပ်နတ် မူလီနက် ေျပာင္းလဲသည့္ခ်ိန္ကိရိယာ၊ ေျပာင္းလဲသည့္ရိုးခ်ိန္စက္၊ အစာရောစပ်စက် ေျမထားခ်ိန္စက္၊ ေရပိုက္ ၄။ ပလပ္စတစ္ေရဘံုး SAFE မွတ္ပံုတင္အမွတ္တံဆိပ္ လြဲမက္ကာနစ္သည့္ခ်ိန္စက္၊ ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းလုပ်ငန်း ေလွအင္ဂ်င္ မီးသတ္ပံုး CO² ပူပံုႏွိပ္စက္ အရြယ္အစား 8 သန္း ကိုလ္ဖြိဳင္ ေျပာင္းလဲသည့္ခ်ိန္ကိရိယာ၊ ခ်ိန္စက္ ရိုးခ်ိန္စက္၊ ရိုးခ်ိန္ကိရိယာ၊ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္ဖြိဳင္၊ ဘုရှင်ကိရိယာ လေနှင့်ရေထဲတွင်အမှုန်များတိုင်တာကိရိယာ လေထဲတွင်အမှုန်များတိုင်တာကိရိယာ ေဟာ့တ္ဆတဲမ့္စက္ အီလက္ထေရာနစ္အစိတ္အပိုင္း၊ မီးသတ္စက္
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam