ဖိုက်ဘာမှန်ထုတ်လုပ်မှု

ဖိုက်ဘာမှန်ထုတ်လုပ်မှု

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

ဖောက်သည်အမိန့်အလိုက် ဖိုက်ဘာမှန်ထုတ်လုပ်ခြင်း

ဖောက်သည်အမိန့်အလိုက် ဖိုက်ဘာမှန်ထုတ်လုပ်ခြင်း (သို့) B.P. Design အတွက် ပန်းအိုး၊ ငါးကန်၊ ပိုက်၊ မီးဖိုဆောင်၊ အမှိုက်ပုံး၊ စပီကာဘောင်၊ ထုပ်၊ စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်၊ ဘက်စုံသုံးသေတ္တာ၊ ကားထိုင်ခုံးဘောင်၊ တံဆိပ်၊ ဦးထုပ်၊ ကွေးမိုး၊ စလစ်ဆန့်ကျင်ပြား၊ လှေ နှင့် ဖိုက်ဘာမှန်ရေတင့်တို့ စသည် ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။


ထုတ်ကုန်အရည်အချင်း။   ။ အလေးချိန်တိုးသည့်ထုတ်ကုန်၊ ခိုင်မာသောထုတ်ကုန်၊ လှပသည့်ထုတ်ကုန်၊ အက်ဆစ်-ဘေ့စ်ခုခံသည့်ထုတ်ကုန်၊ သံချေးမပြုသောထုတ်ကုန်

ထုတ်လုပ်မှု

1. ဖောက်သည်၏အမိန့်မေးကြည့်သည်။ 

2. ပုံစံဒီဇိုင်းပေးသည်။                      

3. ပုံစံပြုလုပ်သည်။                         

4. ကုန်ထုတ်လုပ်သည်။

5. အရည်အသွေးစစ်ဆေးသည်။
6. ပို့ဆောင်သည်။

7. အထုပ်ထုပ်သည်။

အားမခံပေးခြင်း

- ထုတ်ကုန်၏ယိုစိမ့်မှုအတွက် 2 နှစ်တွင် အာမခံပေးသည်။

- တပ်စင်မှုအတွက် 1 နှစ်တွင် အာမခံပေးသည်။

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

ဘီ ဖီ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ကုမၸဏီ လီမီီတက္

ကုမၸဏီႏွင့္ ထုတ္ကုန္၏အရည္ေသြးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးကက္ျခင္း
ဝန္ေဆာင္မႈဆက္လက္စြာျပဳျပင္ျခင္း
အသံုးျပဳသူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္

          ဘီ ဖီ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း ကုမၸဏီ လီမီီတက္သည္ ဖိုက္ဘာမွန္၊ အလင္းေရာင္ေခါင္မိုး၊  ေလတိုက္ကိရိယာႏွင့္အတူ အရင္းခံရာစသည္တို႔ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ေရာင္းခ်သူကို ျဖစ္သည္။

          အေတြ႔အၾကံဳ35 ႏွစ္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ေစ်ဒႏႈန္းရသင့္ေသာထုတ္ကုန္မ်ား၏အရည္အေသြးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူကိုျဖစ္သည္။ စိုေျပေသာအမိုးအမ်ိဳးအစားအားလံုးကို ထုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေခတ္သစ္စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈမွတဆင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ မဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားတိုးတက္လာျခင္း ASTM, TIS 612-2549, BS 4154 : Part1 : 1985 ႏွင့္ JIS A 5701 – 1995 ႏွင့္အညီ သိပၸံဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈျဖစ္သည္။

          ေဖာက္သည္မ်ားထံမေပးပို႔မီ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ပထမအဆင့္မွ လုပ္ငန္းစဥ္၏အဆံုးေစ့စပ္ေသခ်ာသည္။ သဘာဝႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးေသခ်ာေစရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ ရွည္လ်ားေသာသက္တမ္းရွိသည္။ ရာသီဥတုအေျခအေနအားလံုးခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။ ျပည္တြင္း ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္း ဆက္လက္၍ စားသံုးသူမ်ား၏အက်ိဳးအတြက္ သုေတသနႏွင့္ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။

          ဖိုက္ဘာမွန္ေခါင္မိုးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္နည္းပညာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္ကို ကုမၸဏီမွ ေပးအပ္ရန္ ေက်နပ္အားရမႈရွိသည္။ ထူးျခားေသာဒီဇိုင္းမ်ားအတြက္ အႏုပညာ၊ အလွဆင္အလုပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေလဝင္ေလထြက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ISO 9001: 2015 (Certificate No.4799) စနစ္အရ အေတြ႔အၾကံဳရွိသည့္အဖြဲ႔တို႔ျဖင့္ အတြင္းႏွင့္အျပင္သည့္ေနရာတြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေပးမည္ျဖစ္သည္။