ဖိုက်ဘာမှန်အမိုးခုံး

ဖိုက်ဘာမှန်အမိုးခုံး

စကားလုံးကို ရှာဖွေရန် :
ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

ဖိုက်ဘာမှန်အမိုးခုံး
ဖိုက်ဘာမှန်အမိုးခုံး / ဖိုင်ဘာကလတ် 
ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အလိုက် အခြေစိုက်အရင်းခံရာပါသောပိရမစ်ပုံ၊ အခြေစိုက်အရင်းခံရာပါသောအဝိုင်းပုံ  ၊ အခြေစိုက်အရင်းခံရာပါသောမြင်းမိုရ်ပုံ၊ အခြေစိုက်အရင်းခံရာပါသောကက်ဆွန်ပုံ၊ အဝိုင်ပုံ၊ ဖိုင်ဘာကလတ်အမိုးခုံကို  သေသေချာချာထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်  အဆောက်အအုံတိုင်းသို့ ဖိုင်ဘာကလတ်အမိုးခုံ  လုံလောက်စွာတပ်စင်သည့်အနုပညာနှင့် အလှဆင်ဒီဇိုင်းအလုပ်တို့အဖြစ် ထူးခြားသည့်ဒီဇိုင်းတို့ကို ရှိပါသည်။
ဖိုက်ဘာမှန်အမိုးခုံ၏အကျိုးကျေးဇူး
1. အက်ဆစ်-ဘေ့စ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ခုခံနိုင်သည်။
2. ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက် (သို့)တပ်စင်သည့် အဆောက်အအုံလက္ခဏာအလိုက် ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
3. ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်သူမှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ပစ္စည်းအသုံးပြုသည်။  အမိုးဖုံအလေးချိန်မလေးမလံစေရန် ဖန်မျှင်ဖိုင်ဘာကိုလည်း အပြားအသုံးပြုသည်။
အာမခံပေးခြင်း
- ယိုစိမ့်မှုအတွက် 3 မီလီမီတာလျှင် 5 နှစ်၊ 5 မီလီမီတာလျှင် 10 နှစ်တွင် အားမခံပေးမည်ဖြစ်သည်။
- တပ်စင်မှုအတွက် တစ်နှစ်တွင် အာမခံပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဖိုင်ဘာကလတ်အမိုးခုံအမျိုးအစား
- အခြေစိုက်အရင်းခံရာပါသောပိရမစ်ပုံ        
- အခြေစိုက်အရင်းခံရာပါသောအဝိုင်းပုံ
- အခြေစိုက်အရင်းခံရာပါသောမြင်းမိုရ်ပုံ        
- အခြေစိုက်အရင်းခံရာပါသောကက်ဆွန်ပုံ
- အဝိုင်းပုံ

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

ဘီ ဖီ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ကုမၸဏီ လီမီီတက္

ကုမၸဏီႏွင့္ ထုတ္ကုန္၏အရည္ေသြးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးကက္ျခင္း
ဝန္ေဆာင္မႈဆက္လက္စြာျပဳျပင္ျခင္း
အသံုးျပဳသူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္

          ဘီ ဖီ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း ကုမၸဏီ လီမီီတက္သည္ ဖိုက္ဘာမွန္၊ အလင္းေရာင္ေခါင္မိုး၊  ေလတိုက္ကိရိယာႏွင့္အတူ အရင္းခံရာစသည္တို႔ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ေရာင္းခ်သူကို ျဖစ္သည္။

          အေတြ႔အၾကံဳ35 ႏွစ္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ေစ်ဒႏႈန္းရသင့္ေသာထုတ္ကုန္မ်ား၏အရည္အေသြးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူကိုျဖစ္သည္။ စိုေျပေသာအမိုးအမ်ိဳးအစားအားလံုးကို ထုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေခတ္သစ္စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈမွတဆင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ မဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားတိုးတက္လာျခင္း ASTM, TIS 612-2549, BS 4154 : Part1 : 1985 ႏွင့္ JIS A 5701 – 1995 ႏွင့္အညီ သိပၸံဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈျဖစ္သည္။

          ေဖာက္သည္မ်ားထံမေပးပို႔မီ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ပထမအဆင့္မွ လုပ္ငန္းစဥ္၏အဆံုးေစ့စပ္ေသခ်ာသည္။ သဘာဝႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးေသခ်ာေစရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ ရွည္လ်ားေသာသက္တမ္းရွိသည္။ ရာသီဥတုအေျခအေနအားလံုးခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။ ျပည္တြင္း ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္း ဆက္လက္၍ စားသံုးသူမ်ား၏အက်ိဳးအတြက္ သုေတသနႏွင့္ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။

          ဖိုက္ဘာမွန္ေခါင္မိုးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္နည္းပညာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္ကို ကုမၸဏီမွ ေပးအပ္ရန္ ေက်နပ္အားရမႈရွိသည္။ ထူးျခားေသာဒီဇိုင္းမ်ားအတြက္ အႏုပညာ၊ အလွဆင္အလုပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေလဝင္ေလထြက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ISO 9001: 2015 (Certificate No.4799) စနစ္အရ အေတြ႔အၾကံဳရွိသည့္အဖြဲ႔တို႔ျဖင့္ အတြင္းႏွင့္အျပင္သည့္ေနရာတြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေပးမည္ျဖစ္သည္။