banner
banner
သင့်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းများ
ATLAS COPCO စာအိတ် တံဆိပ် SUS စတီး ဂျင်နရေတာစက် မင်းတုံး လကျတငျ PET Shrink တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရး hex ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူ အဲေမးလ္စာအိတ္ PVC တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရး စတုရန္းပံုဖံုးစာအိတ္ မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း စတိန္းန္လက္ စတီးလ္ ၀ုိင္ယာရုတ္ပ္ လးေထာင့္ပံု အဆင့္တစ္ဆင့္တည့္ပါစ SUS စကူေခါင္ စကူ Hex စကူ ၊ SUS Hex စကူေခါင္ ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး ကော်ကပ် စပရင္ ၀က္အူရစ္ SUS မ်က္ခံုးပံုSUS စတီးလ္သံႀကိဳး ၾကိဳးရွိေသာစာအိတ္အညိဳ ၀က္အူရစ္အျပည့္ပါစကူ နွင့္ ၀က္အူရစ္ပါ SUS စတီးေခ်ာင္ ၀က္အူရစ္ပါစကူူJP S10T ၀က္အူ မူလီ နက္မ်ား SUS စကူေခါင္းမ်ား စတီ ေျခာက္ေထာင့္ပံု အေပါက္ပါ ၀က္အူေခါင္း စုတ္ယူမွဳစနစ္ ျပည္ပမွတင္သြင္းမီးႏူိးစက္ စြန္႔ပစ္ေရပူဘြိဳင္လာ ဘိြဳင္လာ KF စီးရီး ျကီးမားေသာ တစ္ဆင့္ျဖတ္ ဘိြဳင္လာ ေရပူစက္ ဂက္စ္စစ္ထုတ္ ကရိယာ ေရနံ၊ ဂက္စ္ ႏွင့္ ေလာင္စာစီ ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ေလာင္စက္။ ဘိြဳင္လာႏွင့္ အေအးခံတာဝါမ်ားအတြက္ ဂက္စ္ဖိအားထိန္းညိွကရိယာ ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီ အလ်ားလိုက္ ေလာင္က်ြမ္းေသာ ေရေႏြးေငြ့ဘိြဳင္လာ ဗားခလုတ္ႏွင့္လိပ္ျပာပံုဗားခလုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ ေလာင္က်ြမ္းမွဳ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းယူနစ္ အျပည့္အ၀ ဘိြဳင္လာ ေပ်ာ္၀င္ခန္ DAT စကူေခါင္း Fultons အလ်ားလိုက္ ေလာင္က်ြမ္းေသာ ေရေႏြးေငြ့ဘိြဳင္လာ စတီးလ္၀ုိင္ယာရုတ္ပ္ ၂၀ါရွာ ယူအက္စ္ တုိက္ပ္ ေမာ္လီအဘဲလ္ ၀ုိင္ယာ ရုတ္ပ္ ကလစ္ပ္ အရြယ္မ်ားစာအိတ္ ေရဘိြဳင္လာပိုက္ အထူးထူးျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာစာအိတ္ ၀က္အူရစ္ပါစကူူ စကူေခါင္းမ်ား တြင္းၾကည့္စာအိတ္အျဖဴ အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ုိုးအစား အစိမ္းေရာင္ပုလဲ ေရသူမအမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ စိမ္းျပာေရာင္ပုလဲ ေရသူမ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္ အလြိဳင္း ခ်ိန္းန္ စလိင္းဂ္ စာအိတ္အညိဳ စာအိတ္အညိဳၾကီး ရက္တ္ခ်က္စ္ တုိက္ပ္ လုပ္ဒ္ ဘုိင္းတာ့လ္ နက္ျပာေရာင္ပုလဲ ေရသူမ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ ေရြွ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာ အရည္ပ်စ္ စကင္ ၾတိဂံပံုဖံုးစာအိတ္ ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း cleaver brooks ေရဘိြဳင္လာပိုက္ ရႊဒဂၤါး အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ ဘြတ္ဖိနပ္ထုတ္စက္ရုံ ပံုမ်ားျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာစာအိတ္ ၀ါရွာ မူလီ ဟာက်ဴလီ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ ပိုလီအက္စတာလ္ ၀က္ဘ္ဘင္း စလိင္းဂ္ U ပံုမူလီ ါဝင္မႈနည္းပါးၿပီ ေျခာက္ေထာင့္ပံု SUS နက္ အခံုး တန္းန္ဘက္ခ္ကယ္ လား S10T ၀က္အူ(TC မူလီ) S10T မူလီ Socket ပါSUS စကူေခါင္း မ်က္ခံုးပံု ရွှေတံဆိပ်ဆုအမှတ်တံဆိ ၀က္အူရစ္ပါစကူူJF ဟဲန္းဒ္ ၀င့္ခ်္ နဳန္းလြန္လိွဳင္း စနစ္ခ်ဳပ္စက္ SUS နက္၂ခု OPP တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရးး ၀က္အူရစ္ပါစကူူ JT OPP တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရး VLB - အရည္ႏွင့္အရည္ပ်စ္မ်ား စစ္ထုတ္ေပးသည္စက္ ၁မီတာ အရွည္ရွိ ၀က္အူရစ္ပါ SUS စတီးေခ်ာင္း VTU - တမ္ဗလာ စကင္စက္ ယူအက္စ္ တုိကပ္္ ေဖါ့ဂ်္ စကီြး ဖင့္ အင္န္ကား ရွက္ကဲလ္စ္ နက္ စပရင္ ၀က္အူရစ္ အပ်ချုပ်စက် ခ်ိန္းန္ဘေလာ့ခ္ F10T၀ါရွာ၂ကြင္း HONEYWELL VLM - အရည္ႏွင့္အရည္ပ်စ္မ်ား စစ္ထုတ္ေပးသည္စက္ သံမဏိဆန္ခါဖုံး SUS အရစ္နွစ္ဖက္ပါမူလီ အိပ္ရာတြင္းခင္းမ်ား ေလထြက္ေပါက္ရိွ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးဖုံးသံပုိက္ ႏွဳန္းလြန္စနစ္လိွဳင္းစနစ္ စက္ရံု ITC ျမက္ရိတ္ဓါးအတြက္ စပါးရိတ္ေဘာင္ ႏွဳန္းလြန္လိွဳင္းဇကာသန္႔စင္စနစ္ ထိုးကွင်းထိုး ၀င္ဆန္႔နိင္စြမ္းျကီးမားေသာ စကင္စ အဖုံးပါ ဘက္ထရီပုံး ေရစစ္ထုတ္ သံမဏိဆန္ခါ တုန္ခါ အမွဳန္႔ခြဲစက္ သံတုိင္ ေလွ်ာက္လမ္း သံမဏိဆန္ခါ Mitsubishi VPM - အမွဳန္႔ သန္႔စင္စက္ အတြန္႔ေခါက္လုိင္းရိွ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးဖုံးသံပုိက ဝက်အူပေါ်ကို စက်မှုဖုန်စုပ်စက် ပစၥည္းသိမ္းဆည္း သံမဏိျခင္း ႏွဳန္းလြန္စနစ္လိွဳင္းစနစ္သံုး သန္႔စင္စနစ္ Volvo ရာဘာျခစ္ဓါး ပစၥည္းအမည္ အဖုံးပါ ၀ါယာေ၀း လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးသံပုိက္ ျမက္ရိတ္စက္အင္ဂ်င္စင္ ၀က္ေရေသာက္ပိုက္ေခါင္း မီးပုံးေသတၱာ အနံ့မပြင်းသည့် စပရေးကော် DAT အန္႔တီ-ေအ့ဂ်္ဂ်င္ ပရိုဂရမ္။ မ်က္ခံုး ၆ ရုေထာင့္ တက္တူးဆြဲေပးျခင္း။ အလွအပအေၾကာင္း အၾကံေပးျခင္း။ သံမဏိတင္စင္ ႏွဳန္းလြန္စနစ္လိွဳင္းစနစ္သံုး စားေသာက္ကုန္ျဖတ္စက္ ရောနှော VPF ေဆးစပ္သည့္စက္ လက်ဆောင်ပိုက် လေအေးပေးစက် မ်က္ႏွာပံုသင့္ေလွ်ာ္ေသာမ်က္ခံုးပံုစံဆြဲေပးျခင္း။ သံမဏိ ႏွဳန္းလြန္လိွဳင္းစနစ္သံုးအထည္ျဖတ္စက္ ေက်ာင္းသား-သူစီး ဖိနပ္စက္ရုံ ပိုက္ရစ္လုံးလွည္း ျမက္ရိတ္ျပား ျမက္ရိတ္စက္ဓါး Kohler ရောနှောအကြံပေးအဖွဲ့ ညွပ္ေခါင္းႏွင့္ ႏူိင္လြန္ဓါးျပား ဒီဇိုင်းမျက်ခုံး ဝက္ျခံ-တံတိပ္မ်ားအေၾကာင္း အၾကံေပးျခင္း။ ၀က္အူလွည့္ႏွင့္အတူ ခြရွင္ပလက္ အဝါေရာင္ေက်ာင္းသား-သူစီး ဘြတ္ဖိနပ္ မ်က္ေတာင္လိပ္ေပးျခင္း။ ၀က္ပိုက္ေခါင္းေထာင့္ကြင္း INMESOL ႏူိင္လြန္ညွပ္လိုင္း ျမက္ရိတ္ဓါးသြား (ျမက္ရိတ္ျပားအတြက္) ပိုက္ရစ္လုံး ျမက္ရိတ္ဓါးသြား (2T) ရောနှော (HOPPER) ITC POWER tank (Silo များ) Caterpillar Gas Turbines ျမက္ရိတ္စက္ဓါး (ဘီးႀကီး) ၾကယ္သီးခၽြန္ဖိနပ္ ထရိုလီ(trolley) စကင္စက္ အျဖဴေရာင္ဘြတ္ဖိနပ္ အဝတ္အထည္အတြက္ သတၱဳပါး ငါးၿမီးေသာ့ ႏွင့္ စပရင္ေသာ့ (ျခံေမြးတိရစာၦန္) ေခါင္းအုံးစြပ္ အေရာင္တစ္ေရာင္ ျမက္ရိတ္ဓါးသြာ အိပ်ရာ အားကစားဖိနပ္ထုတ္စက္ရုံ ကူရွင္၊ ေခါင္းအုံးစြပ္ ပံုစံမ်ား မြတ်ခင်းစက် ေနထိုင္ရာ၊ ေခါင္းအုံးစြပ္မ်ား ၆။ ေရဘံုး အခြေစိုက်စခန်းမွေ့ရာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအတြက္ သတၲဳပါး၊ ေတာ့ပ္ပါ လက္သုတ္ပဝါ Cleaver-Brooks မွီအံုးႏွင့္ ကိုယ္သုတ္ပဝါ ျမက္ရိတ္ဓါးသြား ငွက္ေမြးဂြမ္းကပ္မ်ား ဂြမ္းကပ္ TREE CLASS (THAILAND) SB SUS Low-Nox အိပ်ရာ headboards ၂။ PE အစိမ္းေရာင္အိမ္သာ ဒီဇယ်လျှပ်စစ်မီးစက် PATCO အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ ေခါက္ခုတင္ ခုတင္မ်ား မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ ကုန္အထုပ္မ်ားအတြက္ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္ဖြိဳင္ တံဆိပ္ျပား ၆။ ေရဘံုး (အျပာေရာင္) ေခါင္းသုတ္ပဝါ ေခါင္းအံုးတြင္းစြပ္မ်ား ဆပလိန္အိပ္ရာ အိပ်ရာဒီဇိုင်းစီးရီး ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲ၊ ကိရိယာမ်ားတံဆိပ္ျပား၊ ေခါင္းအံုး၊ အထည္ဖံုး ၅။ ေရစစ္ဘံုး မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါမ်ား သက္ကုန္ရက္ေန႔ပံုႏွိပ္စက္၊ ၁၄။ အဝိုင္းထုပံုု ေရဘံုး ၂။ PE အစိမ္းေရာင္အိမ္သာ (ပလပ္စတစ္) ပလပ္စတစ္အိမ္သာခန္း SAFE မွတ္ပံုတင္အမွတ္တံဆိပ္ ဖြိဳင္ ဘားကုဒ္တံဆိပ္ပံုႏွိပ္ရစ္ဘြန္၊ ငါးၿမီးေသာ့ ႏွင့္ စပရင္ေသာ့ ရက္စြဲပံုႏွိပ္စက္ SAFE ေျမေပၚေရဘံုး (အျပာ) ပံုႏွိပ္ကိရိယာ ေရဘံုး ဖိုင္ဘာကလတ္ေခါင္မိုးျပား၊ ရက္စြဲတံဆိပ္ပံုႏွိပ္ဆိပ္၊ အဝတ္အထည္မီးပူတိုက္ရန္ သတၲဳပါး၊ ေျမထားေရဘံုး သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ရက္စြဲ၊ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္မွင္၊ ေျခသုတ္ပဝါ ပလပ္စတစ္အိမ္သာခန္း လြှပျစဈမီးစကျ ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲပံုႏွိပ္မွင္ အထူးပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ စကၠဴမ်ားအတြက္ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ အီလက္ထေရာနစ္ခ်ိန္ကိရိယာ ဘားကုဒ္ပံုႏွိပ္ရစ္ဘြန္ ငွက္ေမြးေခါင္းအံုးမ်ား သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ရက္စြဲတံဆိပ္ပံုႏွိပ္တိပ္၊ ၆။ ေရဘံုး (အျပာေရာင္)၊ အရြယ္အစား 500 မီလီ T.SAHAKIT INDUSTRY ကလေးအိပ်ရာ ၁၅။ ေရခဲဘံုး ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ ဖိုင္ဘာကလတ္ေလွ PTO နက် စက်မှုပိုက်စနစ်များ ပိုက်လိုင်းများတပ်ဆင် ပလက်ဖောင်းလူကူး လျှပ်ကာ ပိုက်နှင့်အဆောက်အဦများ သံမဏိထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန် ပိုက်လိုင်းများ အပူနှင့်အအေး။ ဖိုင္ဘာကလတ္ ပေါ်ကိုခါးပတ် စက်ရုံလေအေးပေးစက် မြက်ဖြတ်စက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် ကူဘစ်ပုံရောစပ်စက် မြက်ရိတ်စက် ကော် Sleeve Anchor SUS အနံ့မပြင်သည့်ကော် ၁။ အျပာေရာင္အိမ္သာ၊ ပခုံးပိုးမြက်ရိတ်စက် ေဖာက္သည္အမိန္႔အလိုက္ ဖိုက္ဘာမွန္ထုတ္လုပ္ျခင္း မီးစက်အသေး ၉။ ေရဘံုး (သဲေရာင္) ၉။ ေရဘံုး ၊ အရြယ္အစား 750 မီလီ အိမ္သာခန္း ကျော်ပိုးမြက်ရိတ်စက် ခ်ိန္စက္ JOHN DEERE MARINE ENGINE ခ်ိန္ကိရိယာ အနံ့မပြင်းသည့် ကော် ဖိုင္ဘာကလတ္ေလွ SAFE မွတ္ပံုတင္အမွတ္တံဆိပ္ ေျပာင္းလဲသည့္ခ်ိန္ကိရိယာ၊ DAT ကော် သံျပားခ်ိန္စက္၊ အနံ့မပြင်သည့်ကော် LP Low VOC အီလက္ထေရးနစ္ခိ်န္စက္၊ ရေစုပ်စက် ေျပာင္းလဲသည့္ခ်ိန္ကိရိယာ၊ ခ်ိန္စက္ မီးစက်အလယ် ဘင်စင်ဓာတတ်ဆီလျှပ်စစ်မီးစက် ဘငျစငျဓာတျဆီမီးစကျ စပရေးကော် မီးစက် သံကြိဳလ္ခ်ိန္စက္၊ ၁၃။ ေျမေအာက္ ေရဘံုး Complete Set FIRE HOSE RACK ၄။ ပလပ္စတစ္ေရဘံုး လြဲမက္ကာနစ္သည့္ခ်ိန္စက္၊ ေျပာင္းလဲသည့္ရိုးခ်ိန္စက္၊ လျှပ်စစ်မီးစက် သံရိုးတံခ်ိန္စက္၊ သံသွပ်မူလီ JF ၁၆။ ေျမေပၚေရဘံုး အထူးပံုႏွိပ္ဖြိဳင္၊ ရိုးခ်ိန္စက္၊ ရိုးခ်ိန္ကိရိယာ၊ ပရီမယမ်အဆင့်ကော် ခ်ိန္စက္၊ ဂဟေနှင့်အတူဘင်စင်ဓာတ်ဆ်ီမီးစက် ဘုရှင်ကိရိယာ skd 61 ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းအတြက္ အေအးပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် SBR Spray ေျမထားခ်ိန္စက္ (အၾကီး)၊ ေျမထားခ်ိန္စက္၊ ၆။ ေရဘံုး (အျပာေရာင္)၊ အရြယ္အစား 1500 မီလီ လွ်ပ္စစ္ခ်ိန္စက္၊ ၉။ ေရဘံုး (သဲေရာင္)၊ အရြယ္အစား 6000 မီလီ အနံ့မပြင်းသည့် စပရေးကော် SBR SPRAY ADHESIVE လေဖြင့် အပူလျှော့စနစ်အမျိုးအစား ရေအေးပေးစက် ကိုလ္ဖြိဳင္ နက် AS1252 မီးသတ္ဝတ္စံ မီးစကျ အီလက္ထေရးနစ္ခ်ိန္စက္ ရေစုပ်ကိရိယာ အထုပ္ပံုႏွိပ္ဖြိဳင္၊ စပရင် EMERGENCY LIGHT အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် ဝက်အူ စကူ လေအလျင် ေျမထားခ်ိန္ကိရိယာ၊ မီးသတ္ပံုး CO² ေၾကးဝါဘေလာ့ဂ္ သာမန် ကိုဒ်ပို့စ်စုံတွဲ ၄။ ပလပ္စတစ္ေရဘံုး SAFE မွတ္ပံုတင္အမွတ္တံဆိပ္ လှေဆီ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္ဖြိဳင္၊ ၉။ ေရဘံုး ၊ အရြယ္အစား 500 မီလီ ေဟာ့တ္ဆတဲမ့္စက္ တူသုံးစကူ တာပ်နတ် ဝါရှာ လေမ တ်စက် စကူ AS1252 မျက်နှာကျက်ပန်ကာများ လွန်က်ရ်ယာ ကာဗိုက် စကူ ASTM A490 ၃။ ဘဲေလွ မိစပရင် ဒြပ်စင်နိမ့်သည့်ကော် ၉။ ေရဘံုး (မီးခုန္ေရာင္) ေလွအင္ဂ်င္ မီးသတ္ပံုး အင်မီလ် ပန်ကာများ လွန်က်ရ်ယာ ၉။ ေရဘံုး ရောစပ်စက် တူသုံးစကူ သန်ကိုအမှတ်တံဆိပ် အီလက္ထေရာနစ္အစိတ္အပိုင္း၊ ရောနှောစက် အရိပ်ပွတ်ကိရိယာ လေအတိုးအကျယ် ၉။ ေရဘံုး ၊ အရြယ္အစား 6000 မီလီ မီးသတ္စက္ပိုက္ထိန္းေသတၲာ လွန်က်ရ်ယာကာဗိုက် အစာရောစပ်စက် စိန်ဖုန်အရည် စက်ကူ နက်ခေါင်းဖြတ်-ခွဲ အင်မီလ် HSS CO8 ပူပံုႏွိပ္စက္ အရြယ္အစား 8 သန္း ၉။ ေရဘံုး (သဲေရာင္)၊ အရြယ္အစား 750 မီလီ အမြန်မြင့်တာပ်ကိရိယာ ေရပိုက္ မီးသတ္စက္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ပံုႏွိပ္ကိရိယာ၊ ၉။ ေရဘံုး (မီးခုန္ေရာင္)၊ အရြယ္အစား 750 မီလီ မူလီစကူ အင်မီလ်နတ် နက် 307 ဒီဇယ်အင်ဂျင် လေနှင့်ရေထဲတွင်အမှုန်များတိုင်တာကိရိယာ ဝါရှာ AS1252 ၆။ ေရဘံုး (အျပာေရာင္)၊ အရြယ္အစား 2500 မီလီ မူလီနက်မဲ စူပါစတွန်ပွတ်ကေျာက် တာ့ပ်နတ် ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းလုပ်ငန်း မီးသတ္ေရစုပ္စက္ သယ္ေဆာင္အမ်ိဳးအစား သံဝက်အူစကူ ဝါရှာ 307 မီးသတ္ဝတ္စံု
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam