ဖိုင်ဘာကလတ်ရေတံလျှောက်

ဖိုင်ဘာကလတ်ရေတံလျှောက်

စကားလုံးကို ရှာဖွေရန် :
ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

ဖိုင်ဘာကလတ်ရေတံလျှောက်

ဖိုင်ဘာကလတ်ရေတံလျှောက် / ရေတံလျှောက်

ဘီ ဖီ ဖိုင်ဘာကလတ်ရေတံလျှောက်က အန္တရာယ်ကင်းသောအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုသည်။ ထုတ်ကုန်ခုခံ၊ သံချေးမပါ၊ ကြာကြာရှည်ရှည်သုံးစွဲစေရန်  အပူနှင့်အရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တို့ကို ကောင်းမွန်စွာကွယ်ပေးသည်။  လှပစေရန် အိမ်၊ အဆောက်အအုံ၊ စက်ရုံ၊ (သို့) ဖိုင်ဘာကလတ်တပ်စင်သည့်  ဖောက်သည်အုပ်စုတိုင်းတို့၏လိုအပ်ချက်အလိုက်  ကုန်ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဘီ ဖီ ကုမ္ပဏီမှ ဖောက်သည်အဆောက်အအုံသို့ ဖိုင်ဘာကလတ်ရေတံလျှောက်ဒီဇိုင်းပေးရန် အဆောက်အအုံ၏ဗိသုကာအတတ်ပညာနှင့်အတူ တပ်စင်နိုင်သည်။

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

ဘီ ဖီ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ကုမၸဏီ လီမီီတက္

ကုမၸဏီႏွင့္ ထုတ္ကုန္၏အရည္ေသြးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးကက္ျခင္း
ဝန္ေဆာင္မႈဆက္လက္စြာျပဳျပင္ျခင္း
အသံုးျပဳသူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္

          ဘီ ဖီ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း ကုမၸဏီ လီမီီတက္သည္ ဖိုက္ဘာမွန္၊ အလင္းေရာင္ေခါင္မိုး၊  ေလတိုက္ကိရိယာႏွင့္အတူ အရင္းခံရာစသည္တို႔ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ေရာင္းခ်သူကို ျဖစ္သည္။

          အေတြ႔အၾကံဳ35 ႏွစ္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ေစ်ဒႏႈန္းရသင့္ေသာထုတ္ကုန္မ်ား၏အရည္အေသြးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူကိုျဖစ္သည္။ စိုေျပေသာအမိုးအမ်ိဳးအစားအားလံုးကို ထုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေခတ္သစ္စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈမွတဆင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ မဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားတိုးတက္လာျခင္း ASTM, TIS 612-2549, BS 4154 : Part1 : 1985 ႏွင့္ JIS A 5701 – 1995 ႏွင့္အညီ သိပၸံဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈျဖစ္သည္။

          ေဖာက္သည္မ်ားထံမေပးပို႔မီ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ပထမအဆင့္မွ လုပ္ငန္းစဥ္၏အဆံုးေစ့စပ္ေသခ်ာသည္။ သဘာဝႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးေသခ်ာေစရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ ရွည္လ်ားေသာသက္တမ္းရွိသည္။ ရာသီဥတုအေျခအေနအားလံုးခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။ ျပည္တြင္း ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္း ဆက္လက္၍ စားသံုးသူမ်ား၏အက်ိဳးအတြက္ သုေတသနႏွင့္ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။

          ဖိုက္ဘာမွန္ေခါင္မိုးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္နည္းပညာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္ကို ကုမၸဏီမွ ေပးအပ္ရန္ ေက်နပ္အားရမႈရွိသည္။ ထူးျခားေသာဒီဇိုင္းမ်ားအတြက္ အႏုပညာ၊ အလွဆင္အလုပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေလဝင္ေလထြက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ISO 9001: 2015 (Certificate No.4799) စနစ္အရ အေတြ႔အၾကံဳရွိသည့္အဖြဲ႔တို႔ျဖင့္ အတြင္းႏွင့္အျပင္သည့္ေနရာတြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေပးမည္ျဖစ္သည္။