မီးသတ်ဆေးဘူး CO²

မီးသတ်ဆေးဘူး CO²

စကားလုံးကို ရှာဖွေရန် :
ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

မီးသတ်ပုံး CO²

အရွယ်အစား။ 5 10 15 ပေါင်

အဆီ၊ ဓါတ်ငွေ့နှင့် မီးလောင်လွယ်သောဒြပ်စင်မှ အမျိုးတိုင်း ပထမအဆင့်သတ်နိုင်သည့် ကာဘွန်ဒိုက်အော့က်ဆိုက်ဓါတ်ငွေ့ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

MAHAJAK CHEMICAL CO.,LTD.
မဟာစပ္ ဓါတ္ေဗဒပစၥည္း

မဟာစပ္ ဓါတ္ေဗဒပစၥည္း ကုမၸဏီ လီမီတက္သည္ အသံုးျပဳမႈလုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္  မီးသတ္စက္ထုတ္လုပ္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည္။ ကုမၸဏီက အရမ္းေက်နပ္သည္။ လူတိုင္းအားလံုးမွ ထုတ္ကုန္ကို  ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၏ TIS. 332-2537 မွ စက္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမီကိုလည္း  ရရွိထားသည္္

မီးသတ္ကိရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ မီးသတ္စက္မ်ားပါဝင္၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ မီးသတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ေဖာက္သည္တိုင္းကို အထူးေစ်းႏႈန္းေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီးပါက 5 ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ 6 လ တစ္ၾကိမ္အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္မီးသတ္ပစၥည္းမ်ားတို႔ကို ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္သည္။