အပူပိုင်းသုံးဓာတုဗေဒမီးသတ်ဆေးဘူး

အပူပိုင်းသုံးဓာတုဗေဒမီးသတ်ဆေးဘူး

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

အပူပိုင်းဓာတုဗေဒမီးသတ်ပုံး

(အပူပိုင်းဓာတုဗေဒမီးသတ်ပုံး  / မီးသတ်ပုံး)

အပူပိုင်းဓါတ်ဗေဒ အရွယ်အစား။ 2.2 5 10 15 20 50 ပေါင်

သစ်၊ လျှပ်စစ်၊ အထည်၊ အဆီ၊ ဓါတ်ငွေ့နှင့် မီးလောင်လွယ်သောဒြပ်စင်မှ အမျိုးတိုင်း ပထမအဆင့်သတ်နိုင်သည့် အပူပိုင်းဓါတ်ငွေ့ပါသည့်ဆေးဖြစ်ပါသည်။ ပုံးကို ကောင်းမွန်သံစစ်မှ ၂ ထပ် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းထုတ်ကုန်က စက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ အဆင့်အတန်း (Industrial Standard 332/2537) ထောက်ခံအပ်ခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

MAHAJAK CHEMICAL CO.,LTD.
မဟာစပ္ ဓါတ္ေဗဒပစၥည္း

မဟာစပ္ ဓါတ္ေဗဒပစၥည္း ကုမၸဏီ လီမီတက္သည္ အသံုးျပဳမႈလုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္  မီးသတ္စက္ထုတ္လုပ္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည္။ ကုမၸဏီက အရမ္းေက်နပ္သည္။ လူတိုင္းအားလံုးမွ ထုတ္ကုန္ကို  ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၏ TIS. 332-2537 မွ စက္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမီကိုလည္း  ရရွိထားသည္္

မီးသတ္ကိရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ မီးသတ္စက္မ်ားပါဝင္၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ မီးသတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ေဖာက္သည္တိုင္းကို အထူးေစ်းႏႈန္းေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီးပါက 5 ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ 6 လ တစ္ၾကိမ္အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္မီးသတ္ပစၥည္းမ်ားတို႔ကို ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္သည္။