ဖိုင်ဘာကလတ်ခေါင်မိုး

ဖိုင်ဘာကလတ်ခေါင်မိုး

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

ဖိုင်ဘာကလတ်ခေါင်မိုး

ဖိုင်ဘာကလတ်ခေါင်မိုး၊ / ဖိုင်ဘာကလတ်ခေါင်မိုးပြား၊ / အလင်းရောင်ခေါင်မိုး

B.P. ဖိုင်ဘာကလတ်ခေါင်းမိုး (အလင်းရောင်) B.P. က ကုန်တိုက်၊ အဆောက်အအုံ၊ စက်ရုံ၊ ရေကူးကန်၊ ကားဂိုးဒေါင် (သို့) နေရာများတို့အတွက် Sun-Lite , Moon-Lite , Star-Lite တို့အဖြစ် အသုံးပြုသည်။

SUN-LITE ပုံစံ

အရည်အချင်း။   ။ စံအရည်အသွေး၊ အလင်းပျံ့၊ သက်သာဈေး၊  နေရောင်နှင့်အတူလုပ်ငန်းနှင့်  အခြေခံလုပ်ငန်းအသုံးပြုရန်အတွက်

သုံးစွဲသောပတ်ဝန်းကျင်။   ။ ဓါတ်စုံနေရာ၊ ဆန်ကြိတ်စက်ရုံ၊ သစ်ပငိပျိုးခင်းများ

အရောင်။   ။ Natural Clear, New Magic White, New Milky White, Cooling Clear, New Opal

MOON-LITE ပုံစံ

အရည်အချင်း။   ။ စံအရည်အသွေး၊ ကောင်းစွာအလင်းပျံ့၊ အလင်းအဖြူရောင်၊  ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း၊ အပူနှင့်အရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကောင်းမွန်စွာကွယ်ပေးရန်အတွက်

သုံးစွဲသောပတ်ဝန်းကျင်။   ။ ကုန်တိုက်၊ အားကစားရုံ၊ စက်ရုံ၊ ဂိုဒေါင်များ

အရောင်။   ။ Cloudy Clear, New Classic Opal, ဖောက်သည်လိုအပ်သည့်အရောင်

STAR-LITE Series ပုံစံ

အရည်အချင်း။   ။ စံအရည်အသွေး၊ ကောင်းစွာအလင်းပျံ့၊ အလင်းအဖြူရောင်၊ မီးပြန့်ပွားခြင်း၊ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း၊  အပူနှင့်အရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တို့ကို ကောင်းမွန်စွာကွယ်ပေးရန်အတွက်

သုံးစွဲသောပတ်ဝန်းကျင်။   ။ ကုန်တိုက်၊ ရုံးခန်း၊ စက်ရုံ၊ လေအေအးပေးရက်ပါသည့်အကြီးကြီးနေရာ၊ မီးလောင်လွယ်သည့်နေရာများ

အရောင်။   ။ Cooling Clear, New Opal

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

ဘီ ဖီ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ကုမၸဏီ လီမီီတက္

ကုမၸဏီႏွင့္ ထုတ္ကုန္၏အရည္ေသြးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးကက္ျခင္း
ဝန္ေဆာင္မႈဆက္လက္စြာျပဳျပင္ျခင္း
အသံုးျပဳသူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္

          ဘီ ဖီ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း ကုမၸဏီ လီမီီတက္သည္ ဖိုက္ဘာမွန္၊ အလင္းေရာင္ေခါင္မိုး၊  ေလတိုက္ကိရိယာႏွင့္အတူ အရင္းခံရာစသည္တို႔ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ေရာင္းခ်သူကို ျဖစ္သည္။

          အေတြ႔အၾကံဳ35 ႏွစ္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ေစ်ဒႏႈန္းရသင့္ေသာထုတ္ကုန္မ်ား၏အရည္အေသြးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူကိုျဖစ္သည္။ စိုေျပေသာအမိုးအမ်ိဳးအစားအားလံုးကို ထုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေခတ္သစ္စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈမွတဆင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ မဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားတိုးတက္လာျခင္း ASTM, TIS 612-2549, BS 4154 : Part1 : 1985 ႏွင့္ JIS A 5701 – 1995 ႏွင့္အညီ သိပၸံဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈျဖစ္သည္။

          ေဖာက္သည္မ်ားထံမေပးပို႔မီ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ပထမအဆင့္မွ လုပ္ငန္းစဥ္၏အဆံုးေစ့စပ္ေသခ်ာသည္။ သဘာဝႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးေသခ်ာေစရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ ရွည္လ်ားေသာသက္တမ္းရွိသည္။ ရာသီဥတုအေျခအေနအားလံုးခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။ ျပည္တြင္း ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္း ဆက္လက္၍ စားသံုးသူမ်ား၏အက်ိဳးအတြက္ သုေတသနႏွင့္ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။

          ဖိုက္ဘာမွန္ေခါင္မိုးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္နည္းပညာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္ကို ကုမၸဏီမွ ေပးအပ္ရန္ ေက်နပ္အားရမႈရွိသည္။ ထူးျခားေသာဒီဇိုင္းမ်ားအတြက္ အႏုပညာ၊ အလွဆင္အလုပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေလဝင္ေလထြက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ISO 9001: 2015 (Certificate No.4799) စနစ္အရ အေတြ႔အၾကံဳရွိသည့္အဖြဲ႔တို႔ျဖင့္ အတြင္းႏွင့္အျပင္သည့္ေနရာတြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေပးမည္ျဖစ္သည္။