အနံ့မပြင်းသည့် ရောဘာကော် DAT

အနံ့မပြင်းသည့် ရောဘာကော် DAT

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

အနံ့မပြင်းသည့် ရောဘာကော် DAT
    DAT Adhesives & Sealants သည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် သန့်ရှင်သည့်အဆောက်အအုံနှင့်အသုံးပြုသူသို့အန္တရာယ်ကင်းသောအသုံးပြုမှုအစီအစဉ်သက်ဆိုင်သော    ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သူဖြစ်သည်။ ဧရိယာများတွင် အချိန်အကန့်သတ်ရှိခြင်း နှင့် အလျင်အမြန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အသုံးပြုရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။
    DAT ကော်က အသုံးပြုမှုအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သောပရီမီယမ်အဆင့်သည့်ကော်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသော အပူဒါဏ်များကိုလဲ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင် အလွှာများအကြားခိုင်မာစွာ ချိန်ဆက်ထားနိုင်ပါသည်။ ကားလုပ်ငန်း၊ အတွင်းပိုင်း ပရိဘောဂအလှဆင်လုပ်ငန်း၊ ကြမ်းခင်းလုပ်ငန်း၊ သစ်လုပ်ငန်းနှင့် လျှပ်ကာ ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုပါသည်။
    

အနံ့မပြင်းသည့် သစ်သားလုပ်ငန်းသုံးကော်၏အမျိုးအစားရှိတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

- အနံ့မပြင်းသည့်ကော် DAT LP LOW SMELL
- အနံ့မပြင်းသည့်ကော် LP Low VOC
- အနံ့မပြင်းသည့်ကော် GP LOW VOC
- အနံ့မပြင်းသည့်ကော် DAT GP-LOW SMELL

- အနံ့မပြင်းသည့် စပရေးကော် DAT SP LOW SMELL        
- အနံ့မပြင်းသည့် စပရေးကော် SP Low VOC
- SBR SPRAY ADHESIVE    

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

DAT 
Adhesives & Sealants 
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္

DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY 
ABOUT DAT 

DAT 
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္

DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး  ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။