အနံ့မပြင်းသည့် လာမီနက်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကော်

အနံ့မပြင်းသည့် လာမီနက်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကော်

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

အနံ့မပြင်းသည့် ကော်
အနံ့မပြင်းသည့် ကော်, ကော်, အရေပစ္စည်းလုပ်ငန်းသုံးကော်, ဒြပ်စင်နိမ့်သည့်ကော်
အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးသည့်ကော်သည် ကော့က်သစ်သား, အသား, အထည်, PVC, ဖောင်, သတ္တု (နှင့်) ကွန်ကရစ် တို့အဖြစ် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ တိုလူအင်မဲ့သည့်ကော်ဖြစ်သည်။ VOC ဓာတု (နှင့်) ဖေါ်မန်လ်ဒီဟိုက်ဓာတုတို့ကိုလည်း နိမ့်သည်။
အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်မှု။
- လာမီနက်
- ဖေါ်မိုက်ကား
- သစ်သား
- ကော့င်သစ်သား
- ယူပီဗွီစီ
- သတ္တု
- ရောဘာ
- အရေ
- ပီအက်စ်
- ပီယူဖောင်း
- ပတ်တူ
- ကွန်ကရစ်
တိုလူအင်မဲ့ (နှင့်) ဖေါ်မန်လ်ဒီဟိုက်နိမ့်သည့်ကော်အမျိုးအစား

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

DAT 
Adhesives & Sealants 
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္

DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY 
ABOUT DAT 

DAT 
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္

DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး  ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'xsl' (tried: /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/xsl (/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/xsl: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/xsl.so (/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/xsl.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: