အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် SBR Spray

အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် SBR Spray

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် SBR Spray 

အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် SBR Spray, စပရေးကော်, အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော်, ကော်
DAT သည် ပရိဘောဂလုပ်ငန်းအတွက် တိုလူအင်ဓာတ်မဲ့သည့် အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးသောအနောက်ဆုံး SBR ကော် အမျိူအစား SP8 ကို ဖြစ်ပါသည်။
- SP8 ကော်သည် ဖောင်း, PU, အထည်, သစ်သား, အရေ, နှင့်အခြားများတို့အဖြစ် ပစ္စည်းများကောင်းကပ်စေရန် အဆင့်မြင်အရာဝတ္ထုမှ ထုတ်လုပ်ထားသည်။
- ထုတ်လုပ်မှုပြုပြင်ချိန်အတွက် ကောင်းမွန်စွာစတင်မှုအဖြစ် SP-8 ၏အထူးထူးနည်းကို ရှိပါသည်။
အသုံးပြုမှု။
1. ကော်ကပ်သည့်ပစ္စည်း ခြောက်ခြောက်ကရင်ပါ။ ဖုန်များ, အဆီများ, (နှင့်) စက်ဆီများ မဲ့ပါ။
2. ပစ္စည်းပေတွင် SP8 ကော်ကို ဘီး (သို့) သံလက်ဖြင့် နှစ်ဘက်ကပ်ပါ။
3. ကော်ခြောက်ရန် 45 မိနစ်လောက် စောင့်ထားပါ။
4. ကော်ကောင်းစွာကပ်ရန် ကော်ပါသည့်ပစ္စည်းကို ပုံမှန်စွာနှိပ့်ပါ။
5. အတိုအစလောင်းရန် တင်နာ DAT Thinner ကို သုံးပါ။
6. ကော်ကောင်းကောင်းကပ်ရန် 4 မာရီလောက် ထားပါ။
အသာတင်အလေးချိန် 10 Kg.
ထိန်းထားမှု။    ။ ကလေးငယ်မှ အနီးနီးမထားရ။ အအေးခြောက်သည့်နေရာတွင် ထိန်းထားပါ။ နေရောင်ရှည်, အပူ, မီးလောင်းလွယ်နေရာတွင် မထိန်းရ။ သုံးစွဲပြီးလျှင် တင်းကျပ်စွာပါ။
 

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

DAT 
Adhesives & Sealants 
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္

DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY 
ABOUT DAT 

DAT 
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္

DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး  ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။