ရိုးချိန်ကိရိယာ၊ AX မော်ဒယ်

ရိုးချိန်ကိရိယာ၊ AX မော်ဒယ်

စကားလုံးကို ရှာဖွေရန် :
ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

ရိုးချိန်ကိရိယာ၊ AX မော်ဒယ် 
(ရိုးချိန်ကိရိယာ၊ , ချိန်စက်)
- အီလက်ထရေးနစ်စနစ် ချိန်စက် (Full Electronic Type)
- လော်ရီကား၏အလေးချိန်ပေါင်း (သို့မဟုတ်) စက်ရိုးတခုခုချိန်နိုင်သည်။ 
- လက်လီတပ်တင်သေညချိန်ကိရိယာဖြစ်သည်။ အဆင်ပြေစွာသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
- ထရပ်ကား၏ရိုးအလေးချိန်နိုင်သည်။ အမြင့်ဆုံး 20,000 လီလို ချိန်နိုင်သည်။
- ပုံနှိပ်သက်နှင့်အတူ ဖက်ကိရိယာ၊ အလေးချိန်ပြသကိရိယာနှစ်ခုထက် အကြီးကြီးရှိသည်။
- အားသွင်းသည့်ဘက်ထရီသုံးစွဲနိုင်သည်။ (220V., 50 Hz. တွင် အားသွင်းသည်)

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

ငြံရႈိက္လွီတိုက္

Thailand's Weighing Scale Supercenter

ခ်ိန္စက္ကိရိယာ၊ တြက္ခ်ိန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာဇင္တာ ထုတ္ကုန္ခ်ိန္ရန္ ဒီဇိုုင္း-တပ္စင္မႈ၊ ေဆြးေႏြးေပးျခင္းႏွင့္ စက္ျပင္ဆရာဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္လိႈင္းစနစ္လုပ္ငန္း၊ အထုပ္ခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ အေရအတြက္လုပ္ငန္း၊ ေစ်းတန္ဖိုးတြက္လုပ္ငန္း၊ လူအေလးခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ယႏၲရာယ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေရႊတြက္လုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈ၊ ေအးခန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကားမ်ားတို႔အတြက္ ဆြဲထားစေကးကိရိယာ (ႏွင့္) ခ်ိန္ကိရိယာတို႔အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္အရည္အေသြးပါသည့္ဒီဇိုင္းသူ၊ ေရာင္းခ်ကိုယ္စားလွယ္၊ စက္ျပင္ဆရာႏွင့္ တပ္စင္လုပ္ငန္းတိုင္းကို ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးေပးျခင္းႏွင့္ စက္ျပင္ဆရာဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ျဖစ္သည္

ထုတ္လုပ္လိႈင္းစနစ္လုပ္ငန္း၊ အထုပ္ခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ အေရအတြက္လုပ္ငန္း၊ ေစ်းတန္ဖိုးတြက္လုပ္ငန္း၊ လူအေလးခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ယႏၲရာယ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေရႊတြက္လုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈ၊ ေအးခန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကားမ်ားတို႔အတြက္ ခ်ိန္စက္တို႔အျဖစ္ ခ်ိန္ကိရိယာတို႔ကိုေရာင္းခ်ရန္ ဇင္တာကို ျဖစ္ပါသည္။

ငြံရႈိက္လွီတိုက္တြင္ ထရပ္ကားခ်ိန္ကိရိယာႏွင့္ ခ်ိန္ကိရိယာတို႔ကို ထုတ္လုပ္ (ႏွင့္) ေရာင္းခ်သည္။ ေဖာက္သည္၏သေဘာက်ျခင္းျပဳေစရန္ ထရပ္ကား၊ ဒီဂ်ီတယ္ခ်ိန္ကိရိယာ၏အမ်ိဳးတိုင္း၊  အရြယ္အစားတိုင္း (သို႔) အမွတ္တံဆိပ္တိုင္းအတြက္ စစ္ေဆးမႈ-ျပင္ဆင္မႈ-ေရာင္းခ်မႈ-တပ္စင္မႈတို႔ကို ဝန္ေဆာင္ေပးသည္။

ခ်ိန္ကိရိယာဇင္တာတြင္ ထုတ္လုပ္လိႈင္းစနစ္လုပ္ငန္း၊ အထုပ္ခ်ိန္လုပ္ငန္း၊  အေရအတြက္လုပ္ငန္း၊ ေစ်းတန္ဖိုးတြက္လုပ္ငန္း၊ လူအေလးခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ယႏၲရာယ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေရႊတြက္လုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈ၊ ေအးခန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကားမ်ားတို႔အတြက္ ခ်ိန္စက္တို႔အတြက္ စစ္ေဆးမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈ၊ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ဆပ္စင္မႈတို႔ကို ဝန္ေဆာင္ေပးသည္။