ပြောင်းလဲသည့်ရိုးချိန်ကိရိယာ၊ RW မော်ဒယ်

ပြောင်းလဲသည့်ရိုးချိန်ကိရိယာ၊ RW မော်ဒယ်

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

ပြောင်းလဲသည့်ရိုးချိန်ကိရိယာ၊ RW မော်ဒယ် 
(ပြောင်းလဲသည့်ရိုးချိန်စက်၊ , ရိုးချိန်စက်၊ , ချိန်စက်)
- ပါးလွှာသောပုံ၊ ရှင်းလင်းသောလက်ဖြင့် အဆင်ပြေစွာပို့ဆောင်နိုင်သည်။
- အလေးချိန်ပြသခြင်းအတွက် ဘီးသို့မဟုတ် ဝင်ရိုးဖြင့် သီးခြားဖော်ပြနိုင်သည်။ ကားတစ်စီးလုံး၏အလေးချိန်ကိုလည်း တွက်နိုင်သည်။
- အလေးချိန်ပလက်ဖောင်းကို ပလက်ဖောင်း 2 ခုမှ 6 ခုအထိ ချိတ်နိုင်သည်။
- ဖက်ကိရိယာနှင့် ပရင်တာဆက်နိုင်သည်။
- မှားယွင်းချက် (ERROR) +- 1%
- အလေးချိန်စစ်ဆေးရန် ယာယီချိန်စက်နှင့်အတူ သုံးစွသြည်။ (ဝယ်ရောင်းချိန်စက်မသုံးရ)

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

ငြံရႈိက္လွီတိုက္

Thailand's Weighing Scale Supercenter

ခ်ိန္စက္ကိရိယာ၊ တြက္ခ်ိန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာဇင္တာ ထုတ္ကုန္ခ်ိန္ရန္ ဒီဇိုုင္း-တပ္စင္မႈ၊ ေဆြးေႏြးေပးျခင္းႏွင့္ စက္ျပင္ဆရာဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္လိႈင္းစနစ္လုပ္ငန္း၊ အထုပ္ခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ အေရအတြက္လုပ္ငန္း၊ ေစ်းတန္ဖိုးတြက္လုပ္ငန္း၊ လူအေလးခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ယႏၲရာယ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေရႊတြက္လုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈ၊ ေအးခန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကားမ်ားတို႔အတြက္ ဆြဲထားစေကးကိရိယာ (ႏွင့္) ခ်ိန္ကိရိယာတို႔အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္အရည္အေသြးပါသည့္ဒီဇိုင္းသူ၊ ေရာင္းခ်ကိုယ္စားလွယ္၊ စက္ျပင္ဆရာႏွင့္ တပ္စင္လုပ္ငန္းတိုင္းကို ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးေပးျခင္းႏွင့္ စက္ျပင္ဆရာဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ျဖစ္သည္

ထုတ္လုပ္လိႈင္းစနစ္လုပ္ငန္း၊ အထုပ္ခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ အေရအတြက္လုပ္ငန္း၊ ေစ်းတန္ဖိုးတြက္လုပ္ငန္း၊ လူအေလးခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ယႏၲရာယ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေရႊတြက္လုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈ၊ ေအးခန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကားမ်ားတို႔အတြက္ ခ်ိန္စက္တို႔အျဖစ္ ခ်ိန္ကိရိယာတို႔ကိုေရာင္းခ်ရန္ ဇင္တာကို ျဖစ္ပါသည္။

ငြံရႈိက္လွီတိုက္တြင္ ထရပ္ကားခ်ိန္ကိရိယာႏွင့္ ခ်ိန္ကိရိယာတို႔ကို ထုတ္လုပ္ (ႏွင့္) ေရာင္းခ်သည္။ ေဖာက္သည္၏သေဘာက်ျခင္းျပဳေစရန္ ထရပ္ကား၊ ဒီဂ်ီတယ္ခ်ိန္ကိရိယာ၏အမ်ိဳးတိုင္း၊  အရြယ္အစားတိုင္း (သို႔) အမွတ္တံဆိပ္တိုင္းအတြက္ စစ္ေဆးမႈ-ျပင္ဆင္မႈ-ေရာင္းခ်မႈ-တပ္စင္မႈတို႔ကို ဝန္ေဆာင္ေပးသည္။

ခ်ိန္ကိရိယာဇင္တာတြင္ ထုတ္လုပ္လိႈင္းစနစ္လုပ္ငန္း၊ အထုပ္ခ်ိန္လုပ္ငန္း၊  အေရအတြက္လုပ္ငန္း၊ ေစ်းတန္ဖိုးတြက္လုပ္ငန္း၊ လူအေလးခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ယႏၲရာယ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေရႊတြက္လုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈ၊ ေအးခန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကားမ်ားတို႔အတြက္ ခ်ိန္စက္တို႔အတြက္ စစ္ေဆးမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈ၊ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ဆပ္စင္မႈတို႔ကို ဝန္ေဆာင္ေပးသည္။