အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် စက္ကူများတို့အတွက် အပူပုံနှိပ်သတ္တု

အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် စက္ကူများတို့အတွက် အပူပုံနှိပ်သတ္တု

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

အီလက်ထရောနစ်ချိန်ကိရိယာ ၊ TPL မော်ဒယ်
(အီလက်ထရောနစ်ချိန်ကိရိယာ , အီလက်ထရေးနစ်ချိန်စက်၊ , ချိန်စက်)

- အီလက်ထရောနစ်အမျိုးအစားအတွက် Load Cell နှစ်မျိုးသုံးစွဲသည်။
- လမ်းပေါ်တွင် အမြဲတမ်းတပ်ဆင်ခြင်း (လမ်းမျက်နှာပြင်အထက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 35-40 စင်တီမီတာ)
- သံမဏီပလက်ဖောင်းအတွက် အလေးချိန်ပလက်ဖောင်း၏ကြမ်းပြင်ကွန်ကရစ်အားဖြည့်ထားသည်။ သို့မဟုတ် သံပြားဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားသည်။

အကျယ် (မီတာ): 3
အရှည် (မီတာ) : 7,8, 9,18,22,24
အလေးချိန် (သန်း) : 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

ငြံရႈိက္လွီတိုက္

Thailand's Weighing Scale Supercenter

ခ်ိန္စက္ကိရိယာ၊ တြက္ခ်ိန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာဇင္တာ ထုတ္ကုန္ခ်ိန္ရန္ ဒီဇိုုင္း-တပ္စင္မႈ၊ ေဆြးေႏြးေပးျခင္းႏွင့္ စက္ျပင္ဆရာဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္လိႈင္းစနစ္လုပ္ငန္း၊ အထုပ္ခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ အေရအတြက္လုပ္ငန္း၊ ေစ်းတန္ဖိုးတြက္လုပ္ငန္း၊ လူအေလးခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ယႏၲရာယ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေရႊတြက္လုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈ၊ ေအးခန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကားမ်ားတို႔အတြက္ ဆြဲထားစေကးကိရိယာ (ႏွင့္) ခ်ိန္ကိရိယာတို႔အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္အရည္အေသြးပါသည့္ဒီဇိုင္းသူ၊ ေရာင္းခ်ကိုယ္စားလွယ္၊ စက္ျပင္ဆရာႏွင့္ တပ္စင္လုပ္ငန္းတိုင္းကို ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးေပးျခင္းႏွင့္ စက္ျပင္ဆရာဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ျဖစ္သည္

ထုတ္လုပ္လိႈင္းစနစ္လုပ္ငန္း၊ အထုပ္ခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ အေရအတြက္လုပ္ငန္း၊ ေစ်းတန္ဖိုးတြက္လုပ္ငန္း၊ လူအေလးခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ယႏၲရာယ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေရႊတြက္လုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈ၊ ေအးခန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကားမ်ားတို႔အတြက္ ခ်ိန္စက္တို႔အျဖစ္ ခ်ိန္ကိရိယာတို႔ကိုေရာင္းခ်ရန္ ဇင္တာကို ျဖစ္ပါသည္။

ငြံရႈိက္လွီတိုက္တြင္ ထရပ္ကားခ်ိန္ကိရိယာႏွင့္ ခ်ိန္ကိရိယာတို႔ကို ထုတ္လုပ္ (ႏွင့္) ေရာင္းခ်သည္။ ေဖာက္သည္၏သေဘာက်ျခင္းျပဳေစရန္ ထရပ္ကား၊ ဒီဂ်ီတယ္ခ်ိန္ကိရိယာ၏အမ်ိဳးတိုင္း၊  အရြယ္အစားတိုင္း (သို႔) အမွတ္တံဆိပ္တိုင္းအတြက္ စစ္ေဆးမႈ-ျပင္ဆင္မႈ-ေရာင္းခ်မႈ-တပ္စင္မႈတို႔ကို ဝန္ေဆာင္ေပးသည္။

ခ်ိန္ကိရိယာဇင္တာတြင္ ထုတ္လုပ္လိႈင္းစနစ္လုပ္ငန္း၊ အထုပ္ခ်ိန္လုပ္ငန္း၊  အေရအတြက္လုပ္ငန္း၊ ေစ်းတန္ဖိုးတြက္လုပ္ငန္း၊ လူအေလးခ်ိန္လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ယႏၲရာယ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေရႊတြက္လုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈ၊ ေအးခန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကားမ်ားတို႔အတြက္ ခ်ိန္စက္တို႔အတြက္ စစ္ေဆးမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈ၊ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ဆပ္စင္မႈတို႔ကို ဝန္ေဆာင္ေပးသည္။