ကုန်စည်ပြပွဲ
ကုန်စည်ပြပွဲ
သင့်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းများ
စာအိတ် ATLAS COPCO တံဆိပ် SUS စတီး ဂျင်နရေတာစက် မင်းတုံး လကျတငျ မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း PVC တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရး hex ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင် Drilling ဝက်အူ PET Shrink တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရး အဲေမးလ္စာအိတ္ စတုရန္းပံုဖံုးစာအိတ္ စတိန္းန္လက္ စတီးလ္ ၀ုိင္ယာရုတ္ပ္ လးေထာင့္ပံု အဆင့္တစ္ဆင့္တည့္ပါစ SUS စကူေခါင္ စကူ စပရင္ ၀က္အူရစ္ SUS Hex စကူ ၊ SUS Hex စကူေခါင္ ကော်ကပ် ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး မ်က္ခံုးပံုSUS စတီ ၀က္အူရစ္ပါစကူူJP ၀က္အူရစ္ပါ SUS စတီးေခ်ာင္ SUS စကူေခါင္းမ်ား မူလီ နက္မ်ား ၀က္အူရစ္အျပည့္ပါစကူ နွင့္ S10T ၀က္အူ DAT ဘိြဳင္လာ KF စီးရီး စုတ္ယူမွဳစနစ္ စြန္႔ပစ္ေရပူဘြိဳင္လာ အလ်ားလိုက္ ေလာင္က်ြမ္းေသာ ေရေႏြးေငြ့ဘိြဳင္လာ ေျခာက္ေထာင့္ပံု အေပါက္ပါ ၀က္အူေခါင္း ေရပူစက္ ဂက္စ္စစ္ထုတ္ ကရိယာ ျကီးမားေသာ တစ္ဆင့္ျဖတ္ ဘိြဳင္လာ ၾကိဳးရွိေသာစာအိတ္အညိဳ ေရနံ၊ ဂက္စ္ ႏွင့္ ေလာင္စာစီ ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ေလာင္စက္။ ဘိြဳင္လာႏွင့္ အေအးခံတာဝါမ်ားအတြက္ စတီးလ္သံႀကိဳး ဂက္စ္ဖိအားထိန္းညိွကရိယာ ဗားခလုတ္ႏွင့္လိပ္ျပာပံုဗားခလုတ္ အျပည့္အ၀ ဘိြဳင္လာ ေပ်ာ္၀င္ခန္ အီလက္ထေရာနစ္ ေလာင္က်ြမ္းမွဳ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းယူနစ္ ျပည္ပမွတင္သြင္းမီးႏူိးစက္ Fultons အလ်ားလိုက္ ေလာင္က်ြမ္းေသာ ေရေႏြးေငြ့ဘိြဳင္လာ စကူေခါင္း ၂၀ါရွာ ေရဘိြဳင္လာပိုက္ ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီ စကူေခါင္းမ်ား ၀က္အူရစ္ပါစကူူ ၀ါရွာ မူလီ cleaver brooks ေရဘိြဳင္လာပိုက္ U ပံုမူလီ Socket ပါSUS စကူေခါင္း မ်က္ခံုးပံု HONEYWELL ITC ၀က္အူရစ္ပါစကူူ JT S10T ၀က္အူ(TC မူလီ) S10T မူလီ ေျခာက္ေထာင့္ပံု SUS နက္ အခံုး ၀က္အူရစ္ပါစကူူJF စတီးလ္၀ုိင္ယာရုတ္ပ္ SUS နက္၂ခု နက္ျပာေရာင္ပုလဲ ေရသူမ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ SUS အရစ္နွစ္ဖက္ပါမူလီ ၁မီတာ အရွည္ရွိ ၀က္အူရစ္ပါ SUS စတီးေခ်ာင္း ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း ယူအက္စ္ တုိက္ပ္ ေမာ္လီအဘဲလ္ ၀ုိင္ယာ ရုတ္ပ္ ကလစ္ပ္ Volvo ရက္တ္ခ်က္စ္ တုိက္ပ္ လုပ္ဒ္ ဘုိင္းတာ့လ္ နက္ Mitsubishi F10T၀ါရွာ၂ကြင္း တြင္းၾကည့္စာအိတ္အျဖဴ စပရင္ ၀က္အူရစ္ အရြယ္မ်ားစာအိတ္ အထူးထူးျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာစာအိတ္ အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား စာအိတ္အညိဳ စာအိတ္အညိဳၾကီး ေရြွ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာ အရည္ပ်စ္ စကင္ အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ုိုးအစား Kohler အစိမ္းေရာင္ပုလဲ ေရသူမအမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ စိမ္းျပာေရာင္ပုလဲ ေရသူမ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္ ဘြတ္ဖိနပ္ထုတ္စက္ရုံ ရႊဒဂၤါး အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ အလြိဳင္း ခ်ိန္းန္ စလိင္းဂ္ တန္းန္ဘက္ခ္ကယ္ လား Caterpillar ပံုမ်ားျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာစာအိတ္ ါဝင္မႈနည္းပါးၿပီ ၾတိဂံပံုဖံုးစာအိတ္ နဳန္းလြန္လိွဳင္း စနစ္ခ်ဳပ္စက္ ပိုလီအက္စတာလ္ ၀က္ဘ္ဘင္း စလိင္းဂ္ OPP တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရးး ဟာက်ဴလီ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ ရွှေတံဆိပ်ဆုအမှတ်တံဆိ ဟဲန္းဒ္ ၀င့္ခ်္ INMESOL VTU - တမ္ဗလာ စကင္စက္ OPP တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ေရး ေရစစ္ထုတ္ သံမဏိဆန္ခါ ေလွ်ာက္လမ္း သံမဏိဆန္ခါ တုန္ခါ အမွဳန္႔ခြဲစက္ အပ်ချုပ်စက် VLB - အရည္ႏွင့္အရည္ပ်စ္မ်ား စစ္ထုတ္ေပးသည္စက္ ျမက္ရိတ္ဓါးအတြက္ စပါးရိတ္ေဘာင္ ၀င္ဆန္႔နိင္စြမ္းျကီးမားေသာ စကင္စ ခ်ိန္းန္ဘေလာ့ခ္ ႏွဳန္းလြန္စနစ္လိွဳင္းစနစ္ စက္ရံု ယူအက္စ္ တုိကပ္္ ေဖါ့ဂ်္ စကီြး ဖင့္ အင္န္ကား ရွက္ကဲလ္စ္ အဖုံးပါ ဘက္ထရီပုံး သံမဏိဆန္ခါဖုံး Cleaver-Brooks စက်မှုဖုန်စုပ်စက် Low-Nox TREE CLASS (THAILAND) VLM - အရည္ႏွင့္အရည္ပ်စ္မ်ား စစ္ထုတ္ေပးသည္စက္ ေက်ာင္းသား-သူစီး ဖိနပ္စက္ရုံ SAFE သံမဏိ ပစၥည္းသိမ္းဆည္း သံမဏိျခင္း ထိုးကွင်းထိုး ေလထြက္ေပါက္ရိွ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးဖုံးသံပုိက္ အနံ့မပြင်းသည့် စပရေးကော် DAT VPM - အမွဳန္႔ သန္႔စင္စက္ အိပ္ရာတြင္းခင္းမ်ား ရောနှော ႏွဳန္းလြန္စနစ္လိွဳင္းစနစ္သံုး သန္႔စင္စနစ္ ဝက်အူပေါ်ကို သံတုိင္ လက်ဆောင်ပိုက် အတြန္႔ေခါက္လုိင္းရိွ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးဖုံးသံပုိက ITC POWER ႏွဳန္းလြန္စနစ္လိွဳင္းစနစ္သံုး စားေသာက္ကုန္ျဖတ္စက္ ၀က္ေရေသာက္ပိုက္ေခါင္း ႏွဳန္းလြန္လိွဳင္းစနစ္သံုးအထည္ျဖတ္စက္ ျမက္ရိတ္စက္အင္ဂ်င္စင္ ႏွဳန္းလြန္လိွဳင္းဇကာသန္႔စင္စနစ္ အန္႔တီ-ေအ့ဂ်္ဂ်င္ ပရိုဂရမ္။ အလွအပအေၾကာင္း အၾကံေပးျခင္း။ VPF ေဆးစပ္သည့္စက္ သံမဏိတင္စင္ ပစၥည္းအမည္ tank (Silo များ) အဖုံးပါ ၀ါယာေ၀း လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးသံပုိက္ မီးပုံးေသတၱာ ရာဘာျခစ္ဓါး ရောနှောအကြံပေးအဖွဲ့ ျမက္ရိတ္စက္ဓါး မ်က္ခံုး ၆ ရုေထာင့္ တက္တူးဆြဲေပးျခင္း။ လေအေးပေးစက် အဝါေရာင္ေက်ာင္းသား-သူစီး ဘြတ္ဖိနပ္ Gas Turbines ရောနှော (HOPPER) မ်က္ႏွာပံုသင့္ေလွ်ာ္ေသာမ်က္ခံုးပံုစံဆြဲေပးျခင္း။ ပိုက္ရစ္လုံးလွည္း ျမက္ရိတ္ျပား ညွပ္ေခါင္းႏွင့္ ႏူိင္လြန္ဓါးျပား ဒီဇိုင်းမျက်ခုံး ဝက္ျခံ-တံတိပ္မ်ားအေၾကာင္း အၾကံေပးျခင္း။ ၀က္အူလွည့္ႏွင့္အတူ ခြရွင္ပလက္ ျမက္ရိတ္ဓါးသြား (ျမက္ရိတ္ျပားအတြက္) ျမက္ရိတ္ဓါးသြား (2T) မ်က္ေတာင္လိပ္ေပးျခင္း။ အဝတ္အထည္အတြက္ သတၱဳပါး ႏူိင္လြန္ညွပ္လိုင္း ၀က္ပိုက္ေခါင္းေထာင့္ကြင္း SB SUS ျမက္ရိတ္စက္ဓါး (ဘီးႀကီး) ပိုက္ရစ္လုံး PTO ၾကယ္သီးခၽြန္ဖိနပ္ ထရိုလီ(trolley) စကင္စက္ အျဖဴေရာင္ဘြတ္ဖိနပ္ ၂။ PE အစိမ္းေရာင္အိမ္သာ အိပ်ရာ ေခါင္းအုံးစြပ္ အေရာင္တစ္ေရာင္ ၆။ ေရဘံုး အားကစားဖိနပ္ထုတ္စက္ရုံ ေခါင္းအုံးစြပ္ ပံုစံမ်ား အခြေစိုက်စခန်းမွေ့ရာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအတြက္ သတၲဳပါး၊ ကူရွင္၊ မြတ်ခင်းစက် ျမက္ရိတ္ဓါးသြာ အိပ်ရာဒီဇိုင်းစီးရီး လက္သုတ္ပဝါ ငါးၿမီးေသာ့ ႏွင့္ စပရင္ေသာ့ (ျခံေမြးတိရစာၦန္) အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ ေခါင္းအုံးစြပ္မ်ား ေနထိုင္ရာ၊ အိပ်ရာ headboards ငွက္ေမြးဂြမ္းကပ္မ်ား တံဆိပ္ျပား ဂြမ္းကပ္ ကိုယ္သုတ္ပဝါ ျမက္ရိတ္ဓါးသြား ေတာ့ပ္ပါ အထည္ဖံုး ဒီဇယ်လျှပ်စစ်မီးစက် PATCO ဖြိဳင္ မွီအံုးႏွင့္ T.SAHAKIT INDUSTRY ခုတင္မ်ား ၂။ PE အစိမ္းေရာင္အိမ္သာ (ပလပ္စတစ္) လြှပျစဈမီးစကျ ဘားကုဒ္တံဆိပ္ပံုႏွိပ္ရစ္ဘြန္၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ နက် ေျမေပၚေရဘံုး (အျပာ) ၆။ ေရဘံုး (အျပာေရာင္) ကုန္အထုပ္မ်ားအတြက္ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္ဖြိဳင္ ေခါက္ခုတင္ ရက္စြဲပံုႏွိပ္စက္ ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲ၊ ပလပ္စတစ္အိမ္သာခန္း SAFE မွတ္ပံုတင္အမွတ္တံဆိပ္ ေခါင္းအံုးတြင္းစြပ္မ်ား ေခါင္းသုတ္ပဝါ ပံုႏွိပ္ကိရိယာ ၁၄။ အဝိုင္းထုပံုု ေရဘံုး ၅။ ေရစစ္ဘံုး ေရဘံုး ကိရိယာမ်ားတံဆိပ္ျပား၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါမ်ား သက္ကုန္ရက္ေန႔ပံုႏွိပ္စက္၊ ကလေးအိပ်ရာ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ရက္စြဲတံဆိပ္ပံုႏွိပ္တိပ္၊ ဆပလိန္အိပ္ရာ ေျခသုတ္ပဝါ ကော် အဝတ္အထည္မီးပူတိုက္ရန္ သတၲဳပါး၊ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္မွင္၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ရက္စြဲ၊ ငွက္ေမြးေခါင္းအံုးမ်ား အထူးပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ ပလပ္စတစ္အိမ္သာခန္း ဖိုင္ဘာကလတ္ေခါင္မိုးျပား၊ ရက္စြဲတံဆိပ္ပံုႏွိပ္ဆိပ္၊ ေျမထားေရဘံုး စကၠဴမ်ားအတြက္ ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ ဘားကုဒ္ပံုႏွိပ္ရစ္ဘြန္ ေခါင္းအံုး၊ ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲပံုႏွိပ္မွင္ ငါးၿမီးေသာ့ ႏွင့္ စပရင္ေသာ့ အီလက္ထေရာနစ္ခ်ိန္ကိရိယာ ၆။ ေရဘံုး (အျပာေရာင္)၊ အရြယ္အစား 500 မီလီ ၁၅။ ေရခဲဘံုး စက်မှုပိုက်စနစ်များ ဖိုင္ဘာကလတ္ေလွ စက်ရုံလေအေးပေးစက် ပလက်ဖောင်းလူကူး လျှပ်ကာ အပူနှင့်အအေး။ ဖိုင္ဘာကလတ္ သံမဏိထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန် ပိုက်လိုင်းများတပ်ဆင် ပိုက်လိုင်းများ မြက်ရိတ်စက် ပိုက်နှင့်အဆောက်အဦများ Sleeve Anchor SUS ပေါ်ကိုခါးပတ် JOHN DEERE MARINE ENGINE အနံ့မပြင်သည့်ကော် မြက်ဖြတ်စက် ၁။ အျပာေရာင္အိမ္သာ၊ ကူဘစ်ပုံရောစပ်စက် SBR SPRAY ADHESIVE ပခုံးပိုးမြက်ရိတ်စက် မီးစက်အသေး ၉။ ေရဘံုး ၊ အရြယ္အစား 750 မီလီ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် အနံ့မပြင်သည့်ကော် LP Low VOC အနံ့မပြင်းသည့် ကော် ေဖာက္သည္အမိန္႔အလိုက္ ဖိုက္ဘာမွန္ထုတ္လုပ္ျခင္း မီးစကျ EMERGENCY LIGHT မီးစက် ၉။ ေရဘံုး (သဲေရာင္) ကျော်ပိုးမြက်ရိတ်စက် Complete Set FIRE HOSE RACK နက် 307 ၆။ ေရဘံုး (အျပာေရာင္)၊ အရြယ္အစား 1500 မီလီ စက်ကူ ခ်ိန္စက္ နက် AS1252 DAT ကော် အိမ္သာခန္း မီးသတ္ဝတ္စံ လွန်က်ရ်ယာ ကာဗိုက် ဝက်အူ စကူ မူလီစကူ စပရင် လျှပ်စစ်မီးစက် လှေဆီ စကူ ASTM A490 စပရေးကော် ရေစုပ်စက် စကူခေါင်း ဖိုင္ဘာကလတ္ေလွ SAFE မွတ္ပံုတင္အမွတ္တံဆိပ္ မီးစက်အလယ် လေဖြင့် အပူလျှော့စနစ်အမျိုးအစား ရေအေးပေးစက် လံုျခံဳေရးအတြက္ ပံုႏွိပ္ကိရိယာ၊ ဝါရှာ AS1252 အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် SBR Spray သံရိုးတံခ်ိန္စက္၊ နက်ခေါင်းဖြတ်-ခွဲ အနံ့မပြင်းသည့် စပရေးကော် ဘင်စင်ဓာတတ်ဆီလျှပ်စစ်မီးစက် ၁၆။ ေျမေပၚေရဘံုး ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းအတြက္ အေအးပံုႏွိပ္သတၱဳပါး၊ ခ်ိန္ကိရိယာ သံသွပ်မူလီ JF စကူ AS1252 ၁၃။ ေျမေအာက္ ေရဘံုး ဝါရှာ ဘငျစငျဓာတျဆီမီးစကျ သံျပားခ်ိန္စက္၊ လွ်ပ္စစ္ခ်ိန္စက္၊ ပရီမယမ်အဆင့်ကော် ၉။ ေရဘံုး ၊ အရြယ္အစား 500 မီလီ အထူးပံုႏွိပ္ဖြိဳင္၊ အီလက္ထေရးနစ္ခိ်န္စက္၊ ဒြပ်စင်နိမ့်သည့်ကော် တူသုံးစကူ အီလက္ထေရးနစ္ခ်ိန္စက္ ၄။ ပလပ္စတစ္ေရဘံုး ေျမထားခ်ိန္စက္ (အၾကီး)၊ ခ်ိန္စက္၊ မီးသတ္ပံုး ၉။ ေရဘံုး ၊ အရြယ္အစား 6000 မီလီ ဘုရှင်ကိရိယာ skd 61 သာမန် ကိုဒ်ပို့စ်စုံတွဲ မျက်နှာကျက်ပန်ကာများ အနံ့မပြင်သည့် စပရေးကော် သံကြိဳလ္ခ်ိန္စက္၊ လေအလျင် အထုပ္ပံုႏွိပ္ဖြိဳင္၊ ေျမထားခ်ိန္ကိရိယာ၊ ၉။ ေရဘံုး (သဲေရာင္)၊ အရြယ္အစား 6000 မီလီ အင်မီလ် ဂဟေနှင့်အတူဘင်စင်ဓာတ်ဆ်ီမီးစက် ၃။ ဘဲေလွ ၄။ ပလပ္စတစ္ေရဘံုး SAFE မွတ္ပံုတင္အမွတ္တံဆိပ္ ရေစုပ်ကိရိယာ တူသုံးစကူ သန်ကိုအမှတ်တံဆိပ် လေမ တ်စက် လြဲမက္ကာနစ္သည့္ခ်ိန္စက္၊ ေျပာင္းလဲသည့္ခ်ိန္ကိရိယာ၊ ေျပာင္းလဲသည့္ရိုးခ်ိန္စက္၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင် ရိုးခ်ိန္စက္၊ ေျမထားခ်ိန္စက္၊ လေအတိုးအကျယ် ပူပံုႏွိပ္စက္ အရြယ္အစား 3 သန္း ၉။ ေရဘံုး (သဲေရာင္)၊ အရြယ္အစား 750 မီလီ ရိုးခ်ိန္ကိရိယာ၊ ေၾကးဝါဘေလာ့ဂ္ ကိုလ္ဖြိဳင္ ေျပာင္းလဲသည့္ခ်ိန္ကိရိယာ၊ ခ်ိန္စက္ အရိပ်ပွတ်ကိရိယာ ၉။ ေရဘံုး ပူတံဆိပ္ပံုႏွိပ္ဖြိဳင္၊ ပူပံုႏွိပ္စက္ အရြယ္အစား 8 သန္း မီးသတ္ေရစုပ္စက္ သယ္ေဆာင္အမ်ိဳးအစား အစာရောစပ်စက် ၉။ ေရဘံုး (မီးခုန္ေရာင္)၊ အရြယ္အစား 750 မီလီ ၉။ ေရဘံုး (မီးခုန္ေရာင္) အင်မီလ် HSS CO8 မိစပရင် ရောနှောစက် မူလီနက်မဲ ရောစပ်စက် စိန်ဖုန်အရည် ေလွအင္ဂ်င္ မီးသတ္စက္ မီးသတ္ပံုး CO² အီလက္ထေရာနစ္အစိတ္အပိုင္း၊ ပန်ကာများ ၆။ ေရဘံုး (အျပာေရာင္)၊ အရြယ္အစား 2500 မီလီ စူပါစတွန်ပွတ်ကေျာက် ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းလုပ်ငန်း တာပ်နတ် စကူ 307 အမြန်မြင့်တာပ်ကိရိယာ ေရပိုက္ ေဟာ့တ္ဆတဲမ့္စက္ မီးသတ္စက္ပိုက္ထိန္းေသတၲာ မူလီနက် မူလီနက် 2 ရစ် သံ 304 ဘုရှင်ကိရိယာ လွန်က်ရ်ယာ လေနှင့်ရေထဲတွင်အမှုန်များတိုင်တာကိရိယာ
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam