မီးသတ်ပိုက်ထိန်းသေတ္တာ Complete Set FIRE HOSE RACK

မီးသတ်ပိုက်ထိန်းသေတ္တာ Complete Set FIRE HOSE RACK

စကားလုံးကို ရှာဖွေရန် :
ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

မီးသတ်စက်ပိုက်ထိန်းသေတ္တာ Complete Set FIRE HOSE RACK

အဆောက်အအုံ၊ အလုပ်ရုံးနှင့် ရုံးခန်းတွင်  တပ်ဆင်သည်။

ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များ

1. အနီရောင်းလိမ်းသံမှ မီးသတ်စက်ပိုက်ထိန်းသေတ္တာကို ထုတ်လုပ်သည်။ နံပါတ် ၁၆ (သို့) ၁၈ တို့က တံခါး ပိတ်-ဖွင့်နိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစား 80x100x30 စင်တီမီတာ

2. ထောင့်ဗားအရွယ်အစား 1.5 လက်မ

3. မီးသတ်စက်ရေပိုက် အထည်အမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား 1.5 လက်မ x 100 ခြေမ (30 မီတာ) နှင့်အတူ အမေရိကန်ပိုက်ဆစ် (နှင့်) အပြောင်းခေါင်းထုံး (ကြေးဝါ) ၏အရွယ်အစား 1.5 လက်မ

4. ထောင့်ဗားအရွယ်အစား 2.5 လက်မနှင့်အတူ အမေရိကန်ရေပေးပိုက်ဆစ် (ကြေးဝါ) နှင့် အဖုံး

5. အပူပိုင်းဓါတ်ဗေဒအော်တိုမီတစ်မီးသတ်စက်၏အရွယ်အစား 10 ပေါင် (သို့) 15 ပေါင်

6. တံခါးကျင်

7. ခုန်သော့ခတ်

8. အန္တရာယ်ကာကွယ်ဖန်ခွက်၏အထူ 4 မီလီ

9. မီးသတ်ပုဆိန်အရွယ်အစား 6 ပေါင်

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

MAHAJAK CHEMICAL CO.,LTD.
မဟာစပ္ ဓါတ္ေဗဒပစၥည္း

မဟာစပ္ ဓါတ္ေဗဒပစၥည္း ကုမၸဏီ လီမီတက္သည္ အသံုးျပဳမႈလုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္  မီးသတ္စက္ထုတ္လုပ္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည္။ ကုမၸဏီက အရမ္းေက်နပ္သည္။ လူတိုင္းအားလံုးမွ ထုတ္ကုန္ကို  ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၏ TIS. 332-2537 မွ စက္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမီကိုလည္း  ရရွိထားသည္္

မီးသတ္ကိရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ မီးသတ္စက္မ်ားပါဝင္၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ မီးသတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ေဖာက္သည္တိုင္းကို အထူးေစ်းႏႈန္းေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီးပါက 5 ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ 6 လ တစ္ၾကိမ္အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္မီးသတ္ပစၥည္းမ်ားတို႔ကို ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္သည္။